kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

18.6. 2018 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. IV/2018,

které se koná dne 25. 6. 2018 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

 

Program jednání

  1. Kontrola usnesení III/2018

  2. Návrh zadání – ÚP Dolany

  3. Rozpočtové opatření č.3

  4. Směrnice GDPR

  5. Různé

 

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 18. 6. 2018 Jiří Plšek, starosta obce


8.6. 2018 O Z N Á M E N Í

Podle § 39 odst. l zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Obec Dolany

vyhlašuje záměr o prodeji obecního pozemku: v katastrálním území Dolany.

p.č. 2335/2 o výměře 1084 m² pro výstavbu RD.

Bližší informace na OÚ Dolany. Zájemci o koupi tohoto pozemku mohou své žádosti zasílat nebo osobně předat na Obecní úřad v Dolanech do 25. června 2018. Tento záměr schválilo Zastupitelstvo Obce Dolany na svém zasedání č. II/2018 konaného dne 5. 3. 2018, usnesením č.14.

Jiří Plšek

starosta obce

Vyvěšeno: 8. 6. 2018

Sejmuto: 25. 6. 2018


 

8.6. 2018 O Z N Á M E N Í

Podle § 39 odst. l zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Obec Dolany

vyhlašuje záměr o prodeji obecního pozemku: v katastrálním území Krabčice.

p.č. 108/6 o výměře 27 m² oddělený od pozemku 108/1.

Bližší informace na OÚ Dolany. Zájemci o koupi tohoto pozemku mohou své žádosti zasílat nebo osobně předat na Obecní úřad v Dolanech do 25. června 2018. Tento záměr schválilo Zastupitelstvo Obce Dolany na svém zasedání č. II/2018 konaného dne 5. 3. 2018, usnesením č.15.

Jiří Plšek

starosta obce

Vyvěšeno: 8. 6. 2018

Sejmuto: 25. 6. 2018


 

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net