kamera
Kotlíková dotace
mapový portál
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

22.5. 2017 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. III/2017

se koná dne 29. května 2017 / pondělí /

 

Místo zasedání : OU Dolany

Zahájení : 17,15 hod

 

Program jednání

  1. Kontrola usnesení ZO II/2017 ze dne 3. dubna. 2017

  2. Smlouva na bezúplatný převod pozemků p.č. 112/2 a 194/12 v KÚ Krabčice na Obec Dolany

  3. Zápis RK a Závěrečný účet DSO Jaroměřsko

  4. Závěrečný účet Obce Dolany 2016

  5. Úprava Vyhlášky o nočním klidu.

  6. Různé

V Dolanech 22. 5. 2017 Plšek Jiří, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 5. 2017 v 14:00 hod

Sejmuto z úřední desky dne: 29. 5. 2017 v 17:00 hod


5.5. 2017 Porovnání ceny pro vodné a stočné za rok 2016 - DSO

Jednotné odběratelské porovnání ceny Obce v působnosti DSO
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko (IČO 75082233)
Jednotné odběratelské porovnání ceny Obce v působnosti DSO
 
Vyvěšeno dne: 5. 5. 2017
Sejmutí dne: 5. 6. 2017


Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net