kamera
Kotlíková dotace
mapový portál
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

27.6. 2017 Poptávka na zhotovení dvou stupňů PD

Název projektu:

Zvýšení bezpečnosti (přechody) na komunikaci I/33 v lokalitách Svinišťany, Dolany, Čáslavky – obec Dolany

Popis předmětu zakázky:

Předmětem poptávky je zhotovení dvou stupňů projektové dokumentace pro výstavbu dopravně bezpečnostních opatření ve jmenovaných lokalitách – Dolany, Čáslavky, Svinišťany. Projektová dokumentace bude navazovat na zpracovanou studii, která je k dispozici u starosty obce. Projektová dokumentace bude zpracována pro každou lokalitu samostatně včetně související inženýrské činnosti pro zajištění potřebných povolení pro realizaci projektovaných staveb.

Bližší informace k předmětu poptávky jsou k dispozici osobně, telefonicky či mailem u starosty nebo místostarosty obce.

Nabídky zasílejte poštou, nebo elektronicky nejpozději do 28. 07. 2017 do 12 hodin na výše uvedenou adresu obecního úřadu.

Více v příloze

vyvěšeno dne 27.6.2017

sejmuto 28.7.2017


12.6. 2017 výběrového řízení č. HNA/013/2017

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové
odbor Odloučené pracoviště Náchod
oznamuje vyhlášení
výběrového řízení č. HNA/013/2017 s následnou aukcí
na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu, a to:
Pozemek:
pozemková parcela č. 78/1, druh pozemku - ostatní plocha,
způsob využití - sportoviště a rekreační plocha,
způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
výměra 5 235 m2,
zapsaný na LV č. 60000 pro katastrální území a obec Hořenice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod,
včetně všech součástí a příslušenství,
zejména náletových osikových porostů.
 
Prohlídka majetku se v případě zájmu uskuteční na místě samém v době vyhlášení VŘ,
tj. od 12. 6. 2017 do 9. 08. 2017 do 10:00 hod. včetně, na základě osobní nebo telefonické domluvy s pracovníky ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod.
Vyhlášená minimální kupní cena za prodávaný nemovitý majetek: 87.840,- Kč.
Podrobnosti o nabízeném majetku, podmínky výběrového řízení (dále též „VŘ“) a příslušné další formuláře vyjmenované v „Oznámení“ obdrží zájemci osobně na odboru Odloučené pracoviště Náchod, Raisova 2055, 547 01 Náchod nebo na webových stránkách: www.uzsvm.cz – Nabídka majetku.
Bližší informace:
telefonní číslo: 491 457 280, 737 281 358 - Ivana Bednářová, e-mail: ivana.bednarova@uzsvm.cz

Vyvěšeno:  12.6.2017
Sejmuto:      9.8.2017

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net