kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

15.11. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o doručení návrhu
 
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu dále
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že veřejné projednání
návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje se bude konat:
 
ve středu 19. prosince 2018 od 9:00 hodin
v sálu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
 
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
 
Vyvěšeno na ÚD 15.11.2018
Sejmuto z ÚD 1.12.2018

25.10. 2018 Zveřejnění dražební vyhlášky o konání dražby nedobrovolné

OZNÁMENÍ O UPUŠTĚNÍ DRAŽBY ELEKTRONICKÉ
Na základě § 46f odst. 1 Zákona 26/ 2000 Sb. v platném znění upouští dražebník dražbu nedobrovolnou elektronickou s tím, že termín pro konání dražby bude vydán dražebníkem novou Dražební vyhláškou, ve kterém bude uvedeno místo, datum a čas konání upuštěné dražby, nové termíny prohlídek předmětu dražby, jakož i další rozhodné skutečnosti týkající se dražby.
Místo, datum a čas zahájení upuštěné dražby:
Zahájení dražby: 16. 01. 2019 v 14:00 hod.
Ukončení dražby: 16. 01. 2019 v 15: 00 hod.
Na internetovém portálu www.drazebniweb.cz
 
Předmětem dražby jsou nemovitosti v KÚ Svinišťany:
- parcela č. 129/1 o výměře 347m2 ostatní plocha,
- parcela č. 129/2 o výměře 152m2 zast. plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Svinišťany, čp 25, bydlení
Stavba stojí na poz. p.č. 129/2
- parcela č. 129/4, o výměře 157m2, ostatní plocha
 
Soudní odhad ceny: 3.600.000,-Kč
Vyvolávací cena: 1.800.000,-Kč
Příhoz: 10.000,-Kč
Dražební jistota: není požadována
 
více včetně příloh na stažení je na: 
http://www.bussmark.cz/produkt/178/aukce.html
 
vyvěšeno na ÚD 25.10.2018
sejmuto z ÚD 16.1.2019

ikona přílohy příloha:

6.10. 2018 Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018

Výsledky voleb

Zastupitelstvo obce

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Náchod

Obec: Dolany

Výsledky voleb – Obec Dolany – souhrnné informace
Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
9 1 3 3 100,00 532 342 64,29 341 2 868
Výsledky voleb – Obec Dolany
Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 PRO OBEC 1 814 63,25 9 2 868,00 63,24 6 X
2 ANO 2011 1 054 36,75 9 2 868,00 36,75 3 X
 

Kandidátní listina: PRO OBEC

Platné hlasy celkem:  1 814

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  221,1

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Plšek Jiří 227 12,51 1 *
2 Škvrna Jiří 196 10,80 2 *
3 Lemberková Veronika 205 11,30 3 *
4 Všetečka Radoslav 188 10,36 4 *
5 Karban Ladislav 205 11,30 5 *
6 Fügner Ladislav 203 11,19 6 *
7 Rýdlová Markéta 184 10,14 1 -
8 Erban Karel 200 11,02 2 -
9 Ludvík Lukáš Ing. 206 11,35 3 -
 

Kandidátní listina: ANO 2011

Platné hlasy celkem:  1 054

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  128,7

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Hampl Jan 133 12,61 1 *
2 Karel Jaroslav Ing. 127 12,04 2 *
3 Borůvka Jan 97 9,20 3 *
4 Záliš Petr Mgr. 128 12,14 1 -
5 Jirman Michal 104 9,86 2 -
6 Jakoubek Jiří JUDr. Ph.D. 128 12,14 3 -
7 Najmanová Iva 114 10,81 4 -
8 Berger Jiří 102 9,67 5 -
9 Cipra Josef Ing. 121 11,48 6 -
 
 
vyvěšeno dne 6.10.2018

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net