kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Doplnění kanalizace
Revitalizace a výsadba zeleně

Kalendárium

Kdy Poznámka
19.9. - 24.11. 19
fotoUPOZORNĚNÍ
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu
8.10. - 8.10. 19

Svoz nebezpečných a objemných odpadů

foto

Úterý 8. října 2019

Stanoviště:
ČÁSLAVKY náves - 16,00 – 16,15 hodin
DOLANY před č.p. 61 a 65 - 16,20 – 16,35 hodin
(křížovatka u kontejnérů)
KRABČICE náves - 16,40 – 16,50 hodin
SEBUČ u Kultů čp. 14 - 17,00 - 17,05 hodin
SVINIŠŤANY u obchodu 17,10 – 17,25 hodin 

 

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net