Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

E-podatelna

Základní informace o příjmu datových zpráv obecním úřadem Dolany

K realizaci zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů je podatelna obecního úřadu Dolany vybavena zařízením umožňujícím příjem datových zpráv (dále jen „elektronická podatelna“):

  1. doručovaných prostřednictvím datové schránky ID 6iaav2s
  2. doručovaných na elektronickou adresu podatelny podatelna@dolany-na.cz
  3. doručovaných na přenosných technických nosičích dat osobně nebo poštou na adresu Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany

Informace platné pro elektronickou podatelnu

Pro podání doručovaná na elektronickou adresu podatelny jsou stanovena tato pravidla:

  • Maximální velikost datové zprávy včetně příloh je 10 MB.
  • Přílohy mohou být pouze v datových formátech odpovídajících příponám *.doc, *.docx, *.rtf, *.txt, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.bmp, *.jpg.

Pro podání doručovaná na přenosných médiích jsou stanovena tato pravidla:

  • Podání mohou být doručena pouze na médiích typu CD nebo DVD.
  • Maximální velikost všech datových souborů na technickém nosiči dohromady je 10 MB.
  • Obsahem podání mohou být pouze soubory v datových formátech odpovídajících příponám *.doc, *.docx, *.rtf, *.txt, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.bmp, *.jpg.

Datové zprávy doručené na elektronickou adresu podatelny nebo na přenosných médiích, jejichž formát neodpovídá výše uvedenému seznamu nebo datové zprávy, které obsahují škodlivý kód, nebudou elektronickou podatelnou zpracovány. Bude-li možné zjistit z datové zprávy adresu odesilatele, bude odesilateli zaslána informace o překážkách, které brání zpracování datové zprávy, s návrhem postupu pro jejich odstranění.

Poštovní adresa podatelny: Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany
ID datové schránky: 6iaav2s
Elektronická adresa podatelny: podatelna@dolany-na.cz
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×