kamera
mapový portál
Zásobování vodou obcí
Kotlíková dotace
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí ČEZ nabídky práce
Doplnění kanalizace
Revitalizace a výsadba zeleně
Revitalizace a výsadba zeleně
Hlavní stránka » Úřední deska » Dotace obce
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /DISK2/WWW/dolany-na.cz/www/menu_top.php on line 11

Dotace obce Dolany

Zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2022
Název smlouvy: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolany
číslo smlouvy: D4/22
Uzavřena dne : 1. 6. 2022
Částka : 125.000 Kč
Uvedení důvodu: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
číslo smlouvy organizace název projektu výše odsouhlasené dotace výše dotace v procentech

D1/22 MS Dolany u Jaroměře Odchov800 ks bažantů, rekonstrukce bažantích voliér 3. etapa. Léčení spárkaté zvěře a nákup speciálních krmiv pro lepší paroženísrnčí zvěře 30 000 Kč 50%
D2/22 LLM kmen Tate Osmaka Pro všechny 22 50 000 Kč 50%
D3/22 DS Dolany Podpora materiálového zabezpečení DS 30 000 Kč 50%
D4/22 TJ Dolany Dotace na činnost TJ Dolany 125 000 Kč 80%


Celkem
235 000 Kč
Vyvěšeno: 3.6.2022
Sejmuto 3. 6. 2025
...

Zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2021
Název smlouvy: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolany
číslo smlouvy: D4/21
Uzavřena dne : 17. 6. 2021
Částka : 125.000 Kč
Uvedení důvodu: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 
číslo smlouvy organizace název projektu výše odsouhlasené dotace výše dotace v procentech

D1/21 MS Dolany u Jaroměře Odchov800 ks bažantů, rekonstrukce bažantích voliér 3. etapa. Léčení spárkaté zvěře a nákup speciálních krmiv pro lepší paroženísrnčí zvěře 30 000 Kč 50%
D2/21 LLM kmen Tate Osmaka Pro všechny 21 40 000 Kč 70%
D3/21 DS Dolany Podpora kulturních akcí a materiálového zabezpečení DS 30 000 Kč 50%
D4/21 TJ Dolany Dotace na činnost TJ Dolany 125 000 Kč 70%


Celkem
225 000 Kč
 
 
Vyvěšeno: 23.6.2021
Sejmuto 23. 6. 2024 
...

Zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2020
Název smlouvy: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolany
číslo smlouvy: D4/19
Uzavřena dne : 26. 6. 2020
Částka : 125.000 Kč
Uvedení důvodu: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Vyvěšeno: 16.7.2020 
Sejmuto 16. 7. 2023
...

Přehled schválených dotací z rozpočtu obce v roce 2020
organizace název projektu výše odsouhlasené dotace výše dotace v procentech
MS Dolany u Jaroměře Rekonstrukce bažatních volier u mysl. Chalupy.2.část Odchov 800ks bažantů a jejich vypouštění do přírody 30 000 Kč 50%
LLM kmen Tate Osmaka Pro všechny 20 40 000 Kč 50%
DS Dolany Obměna stanů pro venkovní akce 30 000 Kč 50%
TJ Dolany Dotace na činnost TJ Dolany 125 000 Kč 70%
Celkem
225 000 Kč
...

Přehled schválených dotací z rozpočtu obce v roce 2019
organizace název projektu výše odsouhlasené dotace výše dotace v procentech
MS Dolany u Jaroměře Rekonstrukce bažatních volier u mysl. chalupy. Modernizace vytápění mysl. Chalupy 30 000 Kč 70%
LLM kmen Tate Osmaka Pro všechny 19 50 000 Kč 50%
DS Dolany Materiální zabezpečení DS 30 000 Kč 50%
TJ Dolany Dotace na činnost TJ Dolany 160 000 Kč 79%
Celkem
270 000 Kč
...

Zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2019

Název smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolany

číslo smlouvy: D4/19

Uzavřena dne

27.6.2019

Částka

160.000 Kč

Uvedení důvodu 

V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno: 16.7.2018  

Sejmuto 16. 7. 2021

...

Zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2018

 

Název smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolany

číslo smlouvy: D4/18

Uzavřena dne

24.4.2018

Částka

140.000 Kč

Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění

V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyvěšeno: 25.4.2018  

Sejmuto 25. 4. 2021

...

Finanční dotace obce schválené v roce 2018 a zveřejnění smlouvy s DS Dolany
Zastupitelstvo obce Dolany na svém zasedání 5. 3. 2018 schvalilo žádosti o finanční dotace z rozpočtu obce Dolany pro spolky působící v katastru Obce Dolany ve výši  310 000Kč,- a uzavření smluv s jednotlivými spolky 
  
  Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu obce na rok 2018
e. č. organizace název projektu výše dotace odsouhlasená ZO II/ 2018 výše dotace v procentech
 D1/18 MS Dolany u Jaroměře Umělí odchov min. 800Ks bažantní zvěře 30 000 Kč 75,00%
D2/18 LLM kmen Tate Osmaka Pro všechny 18 40 000 Kč 30,77%
D3/18 DS Dolany Osvětlovací technika 100 000 Kč 44,11%
D4/18 TJ Dolany Dotace na činnost TJ Dolany 140 000 Kč 72,40%
...

Zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2017

Název smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolany

číslo smlouvy: D3/17

Uzavřena dne

11.05.2017

Částka

165.000 Kč

Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění

V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
Vyvěšeno: 20.5.2017  Sejmuto 20. 5. 2020
...

Dotace z rozpočtu Obce Dolany 2017
Zastupitelstvo obce Dolany na svém zasedání 1. 3. 2017 schvalilo žádosti o finanční dotace z rozpočtu obce Dolany pro spolky působící v katastru Obce Dolany ve výši  235 000Kč,- a uzavření smluv s jednotlivými spolky
Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu obce na rok 2017
organizace název projektu výše dotace odsouhlasená ZO I/ 2017 výše podílu dotace obce na celkových nákladech
       
MS Dolany u Jaroměře Péče o spárkatou resp. Srnčí zvěř v honidbě Ms Dolany. Rekonstrukce vytápění spol. Místnosti na mysl. Chalupě v Krabčicích 30 000 Kč 75,00%
LLM kmen Tate Osmaka Pro všechny 17 40 000 Kč 50,00%
TJ Dolany Dotace na činnost TJ Dolany 165 000 Kč 75,00%

 

Celkem   235 000 Kč
 
Poskytnutí finančního příspěvků na rok 2017 na ZO II/2017
organizace název projektu výše dotace odsouhlasená ZO II/ 2017 výše dotace v procentech
DS Dolany Materiálové zabezpečení DS 30 000 Kč 50,00%
...

Zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2016

Název smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolany

číslo smlouvy: D4/16

Uzavřena dne

06.04.2016

Částka

165.000 Kč

Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění

V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
Vyvěšeno: 20.4.2016  Sejmuto 30. 4. 2019
...

Dotace z rozpočtu Obce Dolany 2016
Zastupitelstvo obce Dolany schvalilo na svém zasedání 29. 2. 2016 finanční dotace z rozpočtu obce pro spolky působící v katastru Obce Dolany ve výši 265 000Kč,- a uzavření smluv s jednotlivými spolky.
organizace název projektu výše přiznané dotace výše podílu obce na celkových nákladech
DS Dolany Rok Dolany dolaňákům 30 000 Kč 50%
MS Dolany Umělý odchov min. 600ks., bažantní zvěře a péče o spárkatou zvěř v honitbě 30 000 Kč 60%
LLM kmen Tate Osmaka Pro všechny 16 40 000 Kč 50%
TJ Dolany Podpora činnosti v roce 2016 165 000 Kč 75%

Celkem 265 000 Kč  
...

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net