Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Dotace obce Dolany

Zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2023

Název smlouvy: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolany
číslo smlouvy: D4/23
Uzavřena dne : 1. 8. 2023
Částka : 90.000 Kč
Uvedení důvodu: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
číslo smlouvy organizace název projektu výše odsouhlasené dotace
D1/22 DS Dolany Dolany v Dolanech 30 000 Kč
D2/22 LLM kmen Tate Osmaka Pro všechny 23 50 000 Kč
D3/22 MS Dolany u Jaroměře Odchov 800 ks bažantů, a jejich vypuštění do přírody 30 000 Kč
D4/22 TJ Dolany Dotace na činnost TJ Dolany 90 000 Kč
 
Vyvěšeno: 3. 8.2023
Sejmuto 3. 8. 2026

Zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2022

Název smlouvy: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolany
číslo smlouvy: D4/22
Uzavřena dne : 1. 6. 2022
Částka : 125.000 Kč
Uvedení důvodu: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
číslo smlouvy organizace název projektu výše odsouhlasené dotace výše dotace v procentech

D1/22 MS Dolany u Jaroměře Odchov800 ks bažantů, rekonstrukce bažantích voliér 3. etapa. Léčení spárkaté zvěře a nákup speciálních krmiv pro lepší paroženísrnčí zvěře 30 000 Kč 50%
D2/22 LLM kmen Tate Osmaka Pro všechny 22 50 000 Kč 50%
D3/22 DS Dolany Podpora materiálového zabezpečení DS 30 000 Kč 50%
D4/22 TJ Dolany Dotace na činnost TJ Dolany 125 000 Kč 80%


Celkem
235 000 Kč
Vyvěšeno: 3.6.2022
Sejmuto 3. 6. 2025

Zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2021

Název smlouvy: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolany
číslo smlouvy: D4/21
Uzavřena dne : 17. 6. 2021
Částka : 125.000 Kč
Uvedení důvodu: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 
číslo smlouvy organizace název projektu výše odsouhlasené dotace výše dotace v procentech

D1/21 MS Dolany u Jaroměře Odchov800 ks bažantů, rekonstrukce bažantích voliér 3. etapa. Léčení spárkaté zvěře a nákup speciálních krmiv pro lepší paroženísrnčí zvěře 30 000 Kč 50%
D2/21 LLM kmen Tate Osmaka Pro všechny 21 40 000 Kč 70%
D3/21 DS Dolany Podpora kulturních akcí a materiálového zabezpečení DS 30 000 Kč 50%
D4/21 TJ Dolany Dotace na činnost TJ Dolany 125 000 Kč 70%


Celkem
225 000 Kč
 
 
Vyvěšeno: 23.6.2021
Sejmuto 23. 6. 2024 

Dotace z rozpočtu Obce Dolany 2017

Zastupitelstvo obce Dolany na svém zasedání 1. 3. 2017 schvalilo žádosti o finanční dotace z rozpočtu obce Dolany pro spolky působící v katastru Obce Dolany ve výši  235 000Kč,- a uzavření smluv s jednotlivými spolky
Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu obce na rok 2017
organizace název projektu výše dotace odsouhlasená ZO I/ 2017 výše podílu dotace obce na celkových nákladech
       
MS Dolany u Jaroměře Péče o spárkatou resp. Srnčí zvěř v honidbě Ms Dolany. Rekonstrukce vytápění spol. Místnosti na mysl. Chalupě v Krabčicích 30 000 Kč 75,00%
LLM kmen Tate Osmaka Pro všechny 17 40 000 Kč 50,00%
TJ Dolany Dotace na činnost TJ Dolany 165 000 Kč 75,00%

 

Celkem   235 000 Kč
 
Poskytnutí finančního příspěvků na rok 2017 na ZO II/2017
organizace název projektu výše dotace odsouhlasená ZO II/ 2017 výše dotace v procentech
DS Dolany Materiálové zabezpečení DS 30 000 Kč 50,00%

Zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2016

Název smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolany

číslo smlouvy: D4/16

Uzavřena dne

06.04.2016

Částka

165.000 Kč

Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění

V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
Vyvěšeno: 20.4.2016  Sejmuto 30. 4. 2019

Dotace z rozpočtu Obce Dolany 2016

Zastupitelstvo obce Dolany schvalilo na svém zasedání 29. 2. 2016 finanční dotace z rozpočtu obce pro spolky působící v katastru Obce Dolany ve výši 265 000Kč,- a uzavření smluv s jednotlivými spolky.
organizace název projektu výše přiznané dotace výše podílu obce na celkových nákladech
DS Dolany Rok Dolany dolaňákům 30 000 Kč 50%
MS Dolany Umělý odchov min. 600ks., bažantní zvěře a péče o spárkatou zvěř v honitbě 30 000 Kč 60%
LLM kmen Tate Osmaka Pro všechny 16 40 000 Kč 50%
TJ Dolany Podpora činnosti v roce 2016 165 000 Kč 75%

Celkem 265 000 Kč  
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×