kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Doplnění kanalizace
Revitalizace a výsadba zeleně
Hlavní stránka » Úřední deska » Dotace obce
Zprávy o dotacích v roce:

Nadpis Anotace
Zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2021
Název smlouvy: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolany
číslo smlouvy: D4/21
Uzavřena dne : 17. 6. 2021
Částka : 125.000 Kč
Uvedení důvodu: V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 
číslo smlouvy organizace název projektu výše odsouhlasené dotace výše dotace v procentech

D1/21 MS Dolany u Jaroměře Odchov800 ks bažantů, rekonstrukce bažantích voliér 3. etapa. Léčení spárkaté zvěře a nákup speciálních krmiv pro lepší paroženísrnčí zvěře 30 000 Kč 50%
D2/21 LLM kmen Tate Osmaka Pro všechny 21 40 000 Kč 70%
D3/21 DS Dolany Podpora kulturních akcí a materiálového zabezpečení DS 30 000 Kč 50%
D4/21 TJ Dolany Dotace na činnost TJ Dolany 125 000 Kč 70%


Celkem
225 000 Kč
 
 
Vyvěšeno: 23.6.2021
Sejmuto 23. 6. 2024 
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net