Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Místní poplatky

  pdf Poplatky za svoz komunálního odpadu.pdf
  Poplatky za svoz komunálního odpadu (popelnice 120l) pro rok 2019 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2018. Dotovaná cena obcí Měsíční 500 Kč. Čtrnáctidení 1000 Kč. Kombinovaný 1500 Kč. Známka 2018 platí do konce února 2019. Po tomto datu musí být vylepena známka nová. Známky na rok 2019 lze zakoupit na OU Dolany vždy v úřední dny v pondělí a středu 8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 hod To znamená že, popelnici se známkou 2018 Vám vyvezou naposledy 26. 2. 2019, pokud máte čtrnáctidenní svoz tak 19. 2. 2018 a pokud máte měsíční svoz tak 5. 2. 2018. Svozový den zůstává úterý od 6:00 do 22:00 hod, nejlépe je dávat popelnici ven v pondělí večer.
  pdf vyhláška stocne Svinistany.pdf
  SVINIŠŤANY - STOČNÉ V obci Svinišťany byla vydáním Zásad obce Dolany č. 1/2013 stanovena výše stočného, a to: produkce 35 m3 odpadních vod na osobu a rok cena stanovena ve výši 9,- Kč za m3 1 osoba 315,- Kč 2 osoby 630,- Kč 3 osoby 945,- Kč 4 osoby 1260,- Kč 5 osob 1575,- Kč 6 osob 1890,- Kč Podle uzavřené smlouvy uhraďte poplatek za stočné do konce měsíce května 2013 Úhrada v hotovosti - na obecním úřadě v úřední dny pondělí a středa 8.00 - 11. 00 a 13.00 - 16.30 hodin na běžný účet 5621-551/0100 do textové části jméno plátce v.s. čp. domu
  pdf výnatek z vyhlasek.pdf
  Obec Dolany výňatek z vyhlášek místní poplatky dle vyhlášek č.2-5/2010 Poplatky ze psů: Psa staršího 3 měsíců přihlašuje občan s trvalým pobytem v obci. Poplatek za psa: 1.pes 50,-Kč Za část roku poměrná část - 1/12 za měsíc. Od poplatku je osvobozen osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým postiženým. Poplatek ze vstupného Poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce. Poplatník je povinen oznámit místo a datum pořádané akce 7 dní pře jejím uskutečněním. Sazba činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného. Obec může stanovit paušální poplatek 500 Kč. Osvobozeny jsou: charitativní a veřejně prospěšné akce, akce pořádané spolky a sdruženími, které nejsou zřízeny za účelem podnikání a mají sídlo na území obce Dolany. Poplatek5 000,- kč za 3 měsíce za jeden provozovaný VHP nebo THZ za umístění dočasných staveb včetně reklamního zařízení 10,- kč/m2/den za vyhrazení trvalého parkovacího místa 500,-Kč/rok za skládky všeho druhu 1000,-Kč/rok
  Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
  design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
  ×