Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Historie obce Krabčice

Charakteristika k obci

Obec Krabčice je místní částí obce DOLANY. Do správního obvodu dále spadají ještě místní části : Dolany, Čáslavky, Svinišťany a Sebuč.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1385 a je historicky nejstarší místní částí obce, kdy spadala obec v prvopočátcích pod panství Heřmanice.

V historických pramenech je uváděno několik názvů / r.1409 -Krabczicz , r.1520- Krabčice, r.1665- Grabschicz, r.1790- Krabschitz, r.1848 – F. Palacký „ Popis království českého“ – český název Krabčice a německý Grabschitz, r.1854 -1893 lexikon obcí Rakouska- Uherska uvádí název Hrabčice.

Původní obyvatelstvo německé národnosti bylo v srpnu 1945 odsunuto až na několik výjimek antifašistů a občanů německé národnosti ze smíšených manželství. Počet obyvatel obce v roce 1869 činil 239 . Počet trvale bydlících v obci / sčítání březen .2001/ je 65 obyvatel.

Do roku 1960 byly Krabčice samostatnou obcí s vlastní správou . V tomto roce byly sloučeny do střediskové obce Dolany včetně ostatních současných místních částí.

Krajinnou dominantou je návrší „ Končiny „ s lesními porosty. Část obce se rozkládá podél vodního toku Běluňka v malebném údolí táhnoucímu se ke Chvalkovicím.

Největší stavbou byl původní Půrův klasicistní statek čp.1 se sochou sv. Jana Nepomuckého, dnes chalupa místního mysliveckého sdružení. Hodnotnou stavbou je čp.10 – roubená lidová architektura s dřevěnou lomenicí. Obě stavby jsou evidovány jako objekty v památkovém zájmu. Nemovitá kulturní památka se na katastru obce nenachází / pouze v Čáslavkách a ve Svinišťanech - pomíky Sv. čecha, ThDr. Jos. Smetany a barokní sloup se sochou Sv. Rosalie. Protější pomník byl opraven v roce 1998. Byl postaven obcí k uctění památky padlých německých vojáků z Krabčic po I.světové válce.

V roce 2000 byl nad obcí vybudován v rámci podpory revitalizačních programů soukromý rybník pro extenzivní chov ryb, se začleněním do hlavního biokoridoru podél vodního toku.

Tato místí část jako jediná nebyla postižena na životním prostředí v minulosti, výstavbou objektů zemědělské výroby a poskytuje i dnes možnost rekreace a odpočinku v přírodě.

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×