Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Kalendárium

17.1. - 17.1. 15

aktualizováno!
fotoMyslivecký Ples 17. ledna 2015

MS Dolany pořádá v KD Dolany myslivecký ples.

Bude úplně jiný než předchozí myslivecké plesy.

Jste srdečně zváni a posuďte, zda se jim to podaří.

Předprodej vstupenek A. Brusnický 605 085 897

25.1. - 25.1. 15

foto
DS dolany Vás zve na pohádku
O ježku Bodlinovi
Hraná pohádka se zpěvy o tom, proč je dobré být sám sebou.(pro děti od 4 do 99 let)
v neděli 25. ledna 2015
Na hřišti v sokolovně v Dolanech
Začátek v 15:00

28.2. - 28.2. 15

foto

1.3. - 1.3. 15

foto

30.4. - 30.4. 15

foto
Přijďte se pobavit se sousedy, posedět, ...
 
Ustrojte své ratolesti do čarodějnického.
 
Budou to
NAŠE
VAŠE
malé VESNICKÉ "čarodky"
 
 
Tak ve čtvrtek ...

2.5. - 2.5. 15

Svoz nebezpečných odpadů a objemných odpadů

Dne: 2.května 2015

Stanoviště: ČÁSLAVKY náves 8,40 – 8,55 hodin

DOLANY u ZD 9,00 – 9,15 hodin

KRABČICE náves 9,25 – 9,40 hodin

SEBUČ u Kultů čp. 14 9,50 - 10,00 hodin

SVINIŠŤANY u obchodu 10,05 – 10,20 hodin

 

16.5. - 16.5. 15

aktualizováno!

Obec Dolany vás zve na pohárovou taneční soutěž pro začínající a mírně pokročilé neregistrované taneční páry s názvem:

DOLANY tančí....foto

Datum konání: Sobota 16. 5. 2015

Místo: KD Dolany

Vedoucí soutěže: Tomáš Chmel

Startovné: 50,- Kč za pár (a všechny skupiny tanců a zároveň vstup po skončení soutěže na tančírnu)

Vstupné: 30,- Kč za osobu (platí i jako vstup na následující tančírnu po skončení soutěže)

Účast v soutěži: začínající a mírně pokročilé, hobby páry, nemusí být registrované páry v žádném svazu, soutěž není určena pro registrované taneční páry C, B, A, M a nemají vytančené finále v „D“)

Velikost tanečního parketu: 14 x 10 metrů

Přihlášky do: 14. 5. 2015 (pište jména a příjmení, kluby a kategorie, kterých se taneční páry zúčastní) E-mail: takdance@seznam.cz tel.: 777077991

Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo slučovat kategorie.

Pár může tančit v kategorii věkově vyšší. Naopak seniorské taneční páry mohou tančit v kategorii „H“, přičemž se startovné platí jednou!

ČASOVÝ HARMONOGRAM :

10:00 otevření sálu

10:00 – 10:45 prezence tanečních párů (každá končí 30 min. před zahájením soutěže)

10:45 porada poroty

11:00 zahájení soutěže D1, D2

12:00 zahájení soutěže Z1, Z2

13:00 zahájení soutěže J1, J2

14:00 zahájení soutěže H – STT, H – LAT

15:00 zahájení soutěže S – STT, S – LAT

16:00 předpokládaný konec soutěže (17:30)

19:00 tančírna – taneční večer pro všechny

 

KATEGORIE:

Z1 : úplní začátečníci do 9 let W, Po, CH, J

Z2 : úplní začátečníci do 13 let W, Po, CH, J

D1 : děti do 9 let včetně W, Po, CH, J

D2 : děti do 11 let včetně W, Po, CH, J

J1 : junioři do 13 let včetně W, Po, CH, J

J2 : junioři do 15 let včetně W, Po, CH, J

H : dospělí nad 15 let STT: W, T, V, Q LAT: S, CH, R, J

S : senioři nad 35 let STT: W, T, V, Q

LAT: CH, R, J

Poznámka: Podle počtu tanečních párů změna časového harmonogramu vyhrazena.

Občerstvení zajištěno

Na taneční soutěž a následnou tančírnu srdečně zveme širokou veřejnost.

 Akce se koná za podpory Obce Dolany a  TAK Dance KROK

31.5. - 31.5. 15

aktualizováno!
foto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
srdečně zveme
 
 

12.6. - 14.6. 15

aktualizováno!
  fotoVážení spoluobčané

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání obcí Dolan z celé České republiky.

Setkání se uskuteční 13.6.2015 v Dolanech u Pardubic.

foto

V PŘÍLOZE JE POPIS CYKLOTRASY S ODKAZEM NA MAPU!!!

Pokud jste se rozhodli akce zúčastnit, či dokonce reprezentovat obec v některých disciplínách, jsme za to velice rádi. Máte tedy několik možností, jak se akce zúčastnit.

 

  1. Chci jet od pátku do neděle a budu spát ve stanu.

  • Cyklovýlet - vhodné i pro rodiče z dětmi (cca 50km), odjezd v pátek 12.6 v 15: 00 od OÚ v Dolanech, batohy a věci se povezou hromadně dopravou, kterou zajišťuje obec. Můžete jet i samostatně, ale je nutné (po dohodě) dodat batohy do 16: 00 na OÚ. Na místě bude zajištěn prostor na stanování a místo na úschovu kol.

  • Autem samostatně - Na místě bude zajištěno místo na stanování a parkování.

  1. Chci jet od pátku do neděle a nemám stan.

  • Stejné jako bod 1. a nocování je možno na karimatkách v nové budově v areálu nebo v tělocvičně u OÚ cca 1,2km od areálu. Vždy se jedná o spaní ve společné místnosti.

  1. Chci jet jenom na sobotu – nemám dopravu.

  • Obec zajišila dopravu – odjezd v 8:00 z Dolan - autobusová zastávka směr Jaroměř, předpokládaný odjezd z akce ve 21:00 – je nutné se závazně přihlásit !!!

  1. Chci jet jenom na sobotu – vlastní doprava

  • vše individuálně – nezapomeňte se také předběžně přihlásit předem.

Každý účastník obdrží reprezentační tričko.

Z organizačních důvodů je potřeba předem nahlásit účastníky, abychom si udělali představu o počtech zúčastněných a mohli předem vše potřebné zajistit.

Přihlásit se můžete nejlépe na internetu, dále telefonicky na čísle 491 813 657,

nebo osobně na OÚ.Těším se na společně strávené chvíle a zážitky

Jiří Plšek starosta

20.6. - 20.6. 15

foto
SDH Svinišťany Vás zve na SOBOTU 20.6. NA OSLAVY 130 LET TRVÁNÍ SBORU

29.8. - 29.8. 15

foto

29.8. 15

STRAŠIDELNÝ LES - ZRUŠEN!!!
Z důvodu velkého sucha a zákazu rozdělávání ohňů. Jsme nuceni tuto akci pro letošek ZRUŠIT. Omlováme se všem kteří se na akci chystali a budeme se těšit na příští rok.

30.9. - 30.9. 15

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ

PROTI VZTEKLINĚ 

VE S T Ř E D U 30. Z Á Ř Í 2 0 1 5

Svinišťany – na návsi od 17:30 hodin

Sebuč – u Kultů od 17:50 hodin

Krabčice – u zastávky od 18:00 hodin

Dolany – před zem. družstvem od 18:15 hodin

Čáslavky - na návsi od 18:40 hodin

Vakcinace psů je povinná ze zákona a bude prováděna za úplatu 100 Kč přímo při úkonu.

V případě, že budete požadovat kombinovanou vakcínu včetně vztekliny (psinka, parvoviróza, koronaviróza, infekční hepatitida psů, leptospiróza …) 300 Kč přímo při úkonu.

Očkování se provádí u psů starších tří měsíců. Vezměte s sebou očkovací průkaz psa.

Vakcinaci provede MVDr. Zdeněk Votava, 

6.10. - 6.10. 15

fotoMobilní svoz nebezpečných odpadů a objemných odpadů
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.října 2015 - úterý

13.10. - 14.10. 15

Povinná roční kontrola komínu a spalinových cest

v úterý 13. října 2015 - dopoledne

v středa 14. října 2015 – odpoledne

ve ve spolupráci s Obcí Dolany proběhne ve vaší obci

kontrola, revize a čištění komínů prováděna

firmou Kominictví Khýr Jaroměř,

provádí se prohlídky podle směrnice MŽP a normy TPK K 01-01 až 03 s vystavením Zprávy o provedené prohlídce (která musí být na předepsaném formuláři) u:

jednovrstvého zděného komínového průduchu na pevná paliva za 350,-Kč

vícevrstvého komín. průduchu s keramickou vložkou na pev. paliva za 350,-Kč

jednovrstvého zděn. komín. průduchu převložkovaného Al vložkou na plyn za 290,-Kč

a komínového průduchu na zemní plyn nově provedeného za 290,-Kč

Takže prohlídka komína s vyčistěním za 430 Kč? Jistě,  je možná!

V případě více komínů v objektu sleva 50% na další kontrolovaný komín

Jedná se o cenu konečnou, vzhledem ke sdružení kontrol se neúčtuje dopravné.

Prosíme zájemce, aby se objednali osobně nebo telefonicky na OÚ Dolany tel. 491 813 657. Nahlaste jméno, č. popisné, čas kdy budete k zastižení, telefon, zda budete chtít i vymetání (80,-) a výběr sazí (120,-).

Zajistěte prosím, přístup ke kotlům, na půdu (střechu) a do prostorů, kde jsou umístěny kontrolní a vymetací otvory průduchů.

29.11. - 29.11. 15

fotoSDH SVINIŠŤANY – VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
ZA DOPROVODU VÁNOČNÍCH KOLED, SOUSEDSKÉHO
KLÁBOSENÍ A POPÍJENÍ „ SVAŘÁKU“.
BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT - ( U HASIČÁRNY )
V SOBOTU - 28.11.2015 V 18:00 HOD.
Poté bude posezení v chaloupce. 

2.12. 15 - 1.1. 16

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 2015

PONDĚLÍ 21.12.2015 ÚŘEDNÍ DEN
ÚTERÝ 22.12.2015 PRACOVNÍ DEN

STŘEDA 23.12.2015 DOVOLENÁ
ČTVRTEK A PÁTEK 24.-25.12.2015 SVÁTEK
PONDĚLÍ A ÚTERÝ 28.-29.12.2015 DOVOLENÁ
STŘEDA 30.12.2015 ÚŘEDNÍ DEN - DO 12 HODIN
ČTVRTEK 31.12.2015 DOVOLENÁ

V NALÉHAVÉM PŘÍPADĚ VOLEJTE NA TEL. ČÍSLO 734 483 373

4.12. - 4.12. 15

fotoSDH SVINIŠŤANY SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA MIKULÁŠSKOU BESÍDKU, KTERÁ SE BUDE KONAT V CHALOUPCE –
PÁTEK 4.12.2015 OD 17:30 HOD.
 
Každý si prosím vezměte balíčky pro své čertíky – označené jmenovkou.
Občerstvení zajištěno.

12.12. - 12.12. 15

fotoTělovýchovná jednota Dolany  pořádá v sobotu 12. prosince 2015 od 19 hodin v dolanské sokolovně tradiční Galavečer dolanské tělovýchovy. Hrát bude opět živá kapela. Večeři nám uvaří šéfkuchař a TV hvězda Míra Barcík ml. A možná předvede i něco navíc! Nabídka jídel bude rozhodně zajímavá. Vyhlašování kategorií také chystáme a tombola se plní. Vstupenka stojí opět lidových 80,- Kč.

13.12. - 13.12. 15

ADVENTNÍ KONCERT
13. prosince od 17 hodin - v Dolanské kapličce vystoupí komorní sbor Kapa Gymnázia Jaroměř, ve kterém vystupují i někteří studenti z našich vesnic, tak se přijďte podívat a naladit se na vánoční atmosféru. Teplé nápoje a občerstvení ve stanu zajištěno. Srdečně zvou Divadelníci a Tate Osmaka.

27.12. - 27.12. 15

fotoObec Dolany pořádá
IV. DOLANSKÉ BRUSLENÍ
pro občany z Dolan, Čáslavek, Krabčic, Sebuče a Svinišťan, které se uskuteční na zimním stadionu v Jaroměři v neděli 27. 12. 2015 od 15:30 do 18 hodin
Program:
Od 15:30 bude probíhat zápas mezi vesnicemi (sranda mač), tak si přijďte zahrát nebo povzbudit své borce. Bude se hrát, jak za starých časů na rybníku – to jest tenisákem – 
foto
zápasu se mohou zúčastnit muži či ženy od 13 do 100 let věku. Hokejka a rukavice (jakékoli) podmínkou. U dětí i přilba (jakákoli)
Od 16:00 do 18:00. - Veřejné bruslení pro naše občany, jejich rodiny a známé.
Všichni, kteří přijdou bruslit, musí mít při bruslení na ledě rukavice !!!
!!! V zájmu bezpečnosti doporučujeme pro děti přilbu !!!!
Teplé nápoje všeho druhu zajištěny.
Přijďte se sejít, zasportovat nebo se podělit o vánoční zážitky.
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×