Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Kalendárium

16.3. - 16.3. 19

fotoSvoz nebezpečných a objemných odpadů
SOBOTA 16. března 2018
 
Stanoviště:
 
ČÁSLAVKY náves 8,00 - 8,15 hodin
DOLANY před č.p. 61 a 65 8,25 - 8,40 hodin
     (křižovatka ve vsi u kontajnérů)
KRABČICE náves 8,50 - 9,05 hodin
SEBUČ u Kultů čp. 14 9,15 - 9,30 hodin
SVINIŠŤANY u obchodu 9,40 - 9,55 hodin

11.4. - 31.7. 19

aktualizováno!
fotoLiga Lesní Moudrosti
 Kmen Tate Osmaka.
Pořádá
přívesnický tábor ve Svinišťanech (v chaloupce)
I běh ? od pondělí 22. 7. do pátka 27. 7. 2019

II běh ? od pondělí 12. 8. do pátka 16. 8. 2019

III běh ? od pondělí 19. 8. do pátka 23. 8. 2019

18.4. - 18.4. 19

fotoVELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Ve čtvrtek 18. dubna 2019 od 9:30 hod.
sokolovna v Dolanech
Pro děti z Dolan a jejich místních částí.
Turnaj je určen pro holky a kluky školou povinné,
kteří hrají stolní tenis pro radost (neregistrované).
Kdo nemá pálku, bude si ji moci půjčit.

STARTOVNÉ 50,- Kč, v ceně jídlo a pití
Tak si to přijďte užít – nudit se rozhodně nebudete 

30.4. - 30.4. 19

fotoMÍSTNÍ ČARODĚJNICE
30. 4. 2019
Zveme malé i velké čarodějnice
přijďte na hřiště v Dolanech
od 17:30 soutěže pro malé čarodějnice a čaroděje ustrojené v čarodějnickém hábitu. 
od podvečera bude hrát skupina HEKTOR
Zveme všechny místní občeny a jejich příbuzné a známé.


24.5. - 25.5. 19

Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany

volby do Evropského parlamentu

proběhnou ve dnech 24. a 25. května 2019

Dle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu v platném znění zveřejňuji tuto informaci:


Volební okrsek č. 1 Dolany – pro občany z Dolan , Čáslavek a Sebuče
Volební místnost -Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – pro občany ze Svinišťan
Volební místnost - Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

Volební okrsek č. Krabčice – pro občany z Krabčic
Volební místnost - Krabčice čp.1, 552 04, /chalupa MS Dolany/

Volební místnosti budou otevřeny:

v pátek 24.5. 2019 od 14:00 do 22:00
v sobotu 25.5. 2019 od 8:00 do 14:00


V Dolanech 6. 5. 2019 Jiří Plšek, starosta obce

13.6. - 16.6. 19

foto

Vážení spoluobčané
Obec Dolany pořádá
CYKLO poznávací VÝLET
na akci Dolany v Dolanech 2019 

Odjezd ve čtvrtek 13. 6. ráno (7:45) na kolách
do Jaroměře a vlakem do Pardubic a pendolínem do Plzně.

1. - etapa: čtvrtek – na kolách cca 50 km po cyklotrasách – Z Plzně /údolím Radbúzy a Úhlavy a dále na Čižice, Přeštice … a po 38 na Švihov a do Dolan u Klatov - cestou zastávky u zajímavých míst, občerstvení – večer po dojezdu bazén, večeře - stavění stanů a pokud to půjde, projížďka po místních částech obce Dolany.

Možno dojet autem ve čtvrtek večer až do Dolan a připojit se.

2. – etapa: pátek výlet na kolách cca do 30 km - prohlídka hradu Švihov, Klatovská hůrka, prohlídka Klatov, katakomb, Arciděkanský kostel... .

Zpět pojedeme auty, vlakem, věci a kola dopravíme. (dle dohody)

Trasu je možno jet na trekovém nebo horském kole nebo koloběžce, kterou je možno dle dohody zapůjčit, pojedeme po značených cyklotrasách turistickým tempem – nejedná se o závod. Pojede se nalehko (s sebou jenom nezbytné věci na cestu) a ostatní věci nám poveze doprovodné vozidlo. Trasa bude upravena dle účastníků, počasí a momentální kondice atd...

Akce je určena pro mírně pokročilé cyklisty bez rozdílu pohlaví a věku.

Prosím zájemce, kteří předpokládají svojí účast, aby se ihned hlásili u starosty obce.

Koordinační schůzka proběhne ve středu 5. 6. od 16:00 na OÚ v Dolanech, kde se dohodneme na veškerých podrobnostech.

 

14.6. - 16.6. 19

aktualizováno!
fotoObec Dolany u Klatov
Vás srdečně zve na
XVIII. setkání Dolaňáků,
které se koná v Dolanech u Klatov
ve dnech 14.-16. června 2019
18. ročník DOLANY V DOLANECH

Vážení spoluobčané.
Dovolujeme si Vás pozvat na setkání Dolaňáků z Česka a Slovenska. 
Pokud jste se rozhodli akce zúčastnit, či dokonce reprezentovat obec v některých sportovních kláních, střelba, tenis, malá kopaná, stolní tenis, .., jsme velice rádi. Máte tedy několik možností, jak se akce zúčastnit, ať už jako jednotlivec, parta nebo rodina. Mám několik možností
1 -Chci jet od čtvrtka (ráno) do neděle na kole – viz cyklo zájezd
2 - Chci jet od čtvrtka (večer) do neděle a budu spát ve stanu.
Autem samostatně - v pátek jet na kolách na výlet viz cyklo zájezd. Na místě bude zajištěno místo na stanování a parkování.
3 - Chci jet od pátku do neděle a budu spát ve stanu.
Autem samostatně - Na místě bude zajištěno místo na stanování a parkování.
4 - Chci jet jenom na sobotu – nemám dopravu.
Obec zajistila dopravu – odjezd v 6:00 z Dolan - autobusová zastávka směr Jaroměř, odjezd z akce ve 20:00 – je nutné se závazně přihlásit !!! Počet míst je omezen na 23 osob.
5 - Chci jet jenom na sobotu – vlastní doprava
vše individuálně – nezapomeňte se také přihlásit předem.
Z organizačních důvodů je potřeba nahlásit všechny účastníky nejpozději DO PONDĚLÍ 10. 6. 2018 DO 17 HODIN, abychom si udělali představu o počtech zúčastněných a mohli předem vše potřebné zajistit.
Přihlásit se můžete nejlépe telefonicky na čísle 491 813 657, mailem na ucetni@dolany-na.cz nebo osobně na OÚ.
Těším se na společně strávené chvíle a zážitky.
NEZAPOMEŇTE SI VZÍT NAŠE ZELENÁ REPREZENTAČNÍ TRIKA!!!
(kdo nemá, obdrží na místě nové) 

14.8. - 9.9. 19

!!! OMEZENÍ PROVOZU V OBCÍCH !!!
Oprava místních komunikací v Čáslavkách a Svinišťanech
 
Dovolujeme si Vás informovat, že:
v termínu od 26. 8. 2019 do 30. 8. 2019 se budou celoplošně opravovat komunikace v Čáslavkách
v termínu od 2. 9. 2019 do 6. 9. 2019 se budou celoplošně opravovat komunikace ve Svinišťanech
V případě nepříznivého počasí se termín prodlužuje do 12. 9. 2019.
 
Práce budou prováděny za plné uzavírky provozu od 7 do 18 hod. Úprava povrchu bude prováděna ve dvou vrstvách. V tomto období bude omezen vjezd a parkování na místních komunikacích. O přesném termínu a časovém omezení budete před opravou informováni formou letáčku do vašich schránek. Za problémy vzniklé v dopravní obslužnosti se tímto omlouváme a děkujeme za pochopení.

19.9. - 24.11. 19

fotoUPOZORNĚNÍ
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu

8.10. - 8.10. 19

Svoz nebezpečných a objemných odpadů

foto

Úterý 8. října 2019

Stanoviště:
ČÁSLAVKY náves - 16,00 – 16,15 hodin
DOLANY před č.p. 61 a 65 - 16,20 – 16,35 hodin
(křížovatka u kontejnérů)
KRABČICE náves - 16,40 – 16,50 hodin
SEBUČ u Kultů čp. 14 - 17,00 - 17,05 hodin
SVINIŠŤANY u obchodu 17,10 – 17,25 hodin 

 

11.10. - 11.10. 19

foto8.ročník
Soutěže v pouštění draků!
Draci nad vesnicí

Kde? V Dolanech na hřišti
Kdy?: V pátek 11.října 2019 od 16.hodin

Hodnotí se: vlastní výroba draků, letové schopnosti a vzhled
Občerstvení zajištěno !!!

14.11. - 14.11. 19

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Dolany, které se bude konat:

 
Dne Od Do
14.11.2019 8:00 15:00

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.


S pozdravem.


30.11. - 30.11. 19

fotoRozsvěcení vánočního stromečku v Dolanech
U sokolovny na hřišti v Dolanech se v sobotu 30.11.2019 uskuteční slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku. Akce začne v 17:30.
Na místě si můžeme zazpívat vánoční koledy, zkusit vánoční tradice, posedět ve svátečním duchu.
Je také připravena soutěž
„O nejlepší vanilkový rohlíček“
Pokud se chcete soutěže zúčastnit, přineste své výtvory na ochutnávku.
Příprava na rozsvěcení stromku proběhne už od rána, a proto každá pomocná ruka je vítána. Také budeme rádi za ozdoby na stromeček, takže pokud máte doma nějaké přebytečné, vezměte je s sebou na hřiště a určitě se na stromečku najde kousek místa, kam je pověsíme. Na místě bude zajištěno pouze pití (pivo, nealko, svařák, čaj, káva). Proto budeme rádi, když každý přinese něco dobrého na chuť. 

30.11. - 30.11. 19

fotoSDH Sviništany
Vás zve na:
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Za doprovodu vánočních koled, sousedského klábosení a popíjení - Svařáku.
Budeme se na Vás těšit - (u hasičárny)- v sobotu
30. 11. 2019V 18:00 hod
Poté posezení v chaloupce

1.12. - 1.12. 19

fotoROZSVĚCENÍ BETLÉMU
Zveme „všechny ČÁSLAVÁKY“, ale i PŘESPOLNÍ, příbuzné, známé, na společné rozsvěcení vánočního betlému na 1. adventní neděli
1. 12. 2019 v 16,30 hodin
v Čáslavkách na návsi u hasičárny.

Vezměte s sebou: dobrou náladu, chuť si popovídat se sousedy a známými a vlastní hrníček
na dobrý vánoční punč a nealko horké jablko.
Kdo chce, může vzít něco dobrého na zub…
(buchtu, koláčky, vánoční cukroví, slané atd.)
Těšíme se na VÁS 
Vlasta a Andrea 
 

7.12. - 7.12. 19

foto
 
7. prosince 2019 od 19:00
Galavečer TJ Dolany
v dolanské sokolovně
živá kapela
tanec
zábava
bohaté občerstvení
 
Vstupné 100,-

8.12. - 8.12. 19

fotoDivadelní spolek a kmen Tate Osmaka Dolany
pořádají

ADVENTNÍ KONCERT

vystoupí komorní pěvecký sdružení
CANTUS Jaroměř

Neděle 8. 12. od 17:00hod
kaple
Navštívení Panny Marie 

28.12. - 28.12. 19

IX. DOLANSKE BRUSLENI
v sobotu 28. 12. 2018 od 16:15 do 18:45 hodin
pro občany z Dolan, Čáslavek, Krabčic, Sebuče a Svinišťan, a jejich rodiny a známé.
Bruslení se uskuteční na Zimním stadionu v Jaroměři
 
Od 16:15 bude probíhat zápas mezi vesnicemi (sranda mač), tak si přijďte zahrát nebo povzbudit své borce. Sraz v 16:00 ať se stihnete obout a připravit
Bude se hrát, jako za starých časů na rybníku - to jest tenisákem - Zápasu se mohou zúčastnit muži či ženy od 13 do 100 let věku. Hokejka a rukavice (jakékoliv) podmínkou. U dětí i přilba (jakákoliv)
Od 17:00 do 18:45. - Veřejné bruslení pro naše občany, jejich rodiny a známé. Všichni, kteří přijdou bruslit, musí mít při bruslení na ledě rukavice !!!
V zájmu bezpečnosti doporučujeme pro děti přilbu !!!!
Teplé nápoje všeho druhu zajištěny.
Přijďte se sejít, zasportovat nebo se podělit o vánoční zážitky. 
 
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×