Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Výsledky dotazníku

Zvol typ ekonomické činnosti: vše soukromý podnikatel zaměstnanec v soukromé firmě zaměstnanec ve státním / veřejném sektoru nezaměstnaný student senior mateřská dovolená jiné

Počet hlasů: 71

Otázka č.1

Ekonomická aktivitaPočet%
Nezaměstnaný11,41
Soukromý podnikatel34,23
Senior2332,39
Student45,63
ZAM_Soukromý podnikatel2129,58
Zaměstnanec ve státním / veřejném sektoru1419,72
Jiné11,41
a22,82
zaměstnanec ZD11,41
ZD11,41

Otázka č.2

OtázkaPrůměrHlasů
Možnosti kulturního vyžití2,4060 
DOCELA dobrý
Chybí normální vesnická hospoda (ne herna)
Především zábavy a plesy pořádané místními spolky, pohádkový les, atp. hodnotím pozitivně. Jen je škoda, že je obec rozdělená na několik táborů a nedokáže se usmířit!
slabší
Chybí pálení čarodějnic
Možnosti sportovního vyžití2,3861 
Chybí víceúčelové hřiště v Dolanech na hřišti
kdo chce vyžití je
přístup na sportoviště - možnost blokace termínů, tělocvična Dolany, kurt ve Svinišťanech
Rozšiřování sportovního vyžití v obci je pozitivní, jen neznám důvod, proč se něco platí a něco ne?? (provoz fot. hřiště stojí daleko více jak údržba sportoviště ve Sv. a přesto se jedno platí a druhé ne? Brigády se přesto podnikají na obou sportovištích, nelze tak tím argumentovat)
Viz 3. ot.
Není možnost kde si zahrát např. volejbal
Fungování základní školy2,5934 
p. učitelka bude mít asi nějaké osobní problémy, ale proč se vybíjí na dětech?
zbytečný přepich pro tak malou obec, v blízkém okolí jsou dvě školy - Jaroměř a Chvalkovice
mozna dobra pruprava pro sotva ucebni obor
větší aktivita učitelů a spravedlnost
Vyměnit učitelky
Škola v obci není potřeby, zbytečně do ní investujeme!!
Fungování mateřské školy1,9432 
Prodloužit prac. dobu - do 15.30 NEVYHOVUJE
Krátká pracovní doba
Vzdělávací akce, kurzy (jazyky, PC…)4,1931 
ale není ani třeba nějaké dělat
nevím o žádných
O žádných takových akcích nevím.
o ničem nevím
Nevím o žádných vzdělávacích akcích v naší obci
Důvod opravy - akce kmene Tate
Kurzy PC bych vítal
Co kurzy AJ
Dostupnost bydlení, možnost výstavby3,4833 
Chybí větší plochy vhodné pro výstavbu RD.
V současné době nevím o nových potenciálních lokalitách výstavby
Připravit a zasíťovat pozemky
Dořešit stavební místa na Sebuči
Chybí stav. pozemky
Úroveň služeb (obchody, pošta…)3,9861 
S poštou máme spadat pod Jaroměř
kritické
,,pošta,, hodinu denně a to v poledne,obchod do 14 hod.V sobotu zavřeno,to už by snad byla lepší pojízdná prodejna.
dal bych nula, \"obchod\" je výdejna chleba a rohlíků, pošta = o
Vše se ruší
Pošta velmi chybí, malý sortiment
Velmi špatná
Pošta zásadně chybí
S tím jde těžko něco dělat
Pošta - proč musí být pod Č. Skalicí?
nesmyslné zrušení pošty!!
Nic tady není / Svinišťany/
Chybí pošta v plném rozsahu
není restaurace ani obchod
Obchod chybí, pošta průměrná
obchod, pošta
Špatná otevírací doba, málo sortimentu
Dopravní spojení2,1062 
Uspokojivé dopoledne, odpo dobré
Bez výhrad
Slabší víkendy
Velice špatné
Bezpečnost v obci3,1464 
Díky dopravní situaci
nemam pocit bezpečí (obec za to nemuže)
Obec protíná jedna z nejnebezpečnějších silnic v kraji. Nejsou zde bezpečné přechody ani opatření vedoucí ke zpomalení vozidel.
přechody pro chodce, dodržování rychlosti
Kdyz se nesviti,nemuze byt bezpecno
Nebezpečí vidím především v hlavní silnici procházející obcí
Rychle projíždějící auta, motorky
Rušná hl. silnice
Chybí chodníky, provoz na státní cestě
Zákaz kamionu a omezení rychlosti v obci
Doprava po obci rychlá
Necítíme se dobře
Chodník při hl. silnici
Množství krádeží letos - řešeno Policií
Provoz
Hlavní silnice
vysoká rychlost + špatné ozn. pro chodce
Nebezpečná cesta
Hustota provozu, nebezpečné přecházení
Péče o seniory3,4425 
Žádná není
Jediný pozitivum vidím pro seniory (ne všechny) v obědech poskytovaných ZD, ze strany obce nevím o žádné akci směrem k nim
Podnikatelské prostředí2,6916 
-
Péče o kulturní a historické památky1,7855 
-
Péče o životní prostředí v obci2,4555 
energeticky úspornější lampy
Určité nepodstatné věci a zájmy se upřednostňují na úkor životního prostřerdí
Oceňuji kontejnery na tříděný odpad
Jezdí obcí polské kamiony - MÝTO
Provoz, bioodpad - chybí popelnice
velice časté \"kouřové efekty\" z komínů
Odpadové hospodářství2,2956 
v příkopech, u váhy pod Sebučí a u letiště ve Svinišťanech věčně drobné skládky
Chybí bioodpad
Více kontejnerů na plasty, sklo
Kontejner na bioodpad
Dobré

Otázka č.3

OtázkaHlasů
Komunikace pro pěší a cyklisty na Jaroměř56 
chybí
asi nejdůležitější věc po možnosti výstavby pro rozvoj obce
Bude?
Vybudovat pěší a cyklistické spojení do Jaroměře včetně Zvole a České Skalice
Bezpečnou cestu na Jaroměř.
Po nepochopitelném odmítnutí cyklostezky Jaroměř - Náchod některými spoluobčany je třeba usilovat alespoň o bezpečnou komunikaci spojující naši obec a začátek Jaroměře.
Nelze do Jaroměře chodit
Velmi nutné
Cyklostezka do JŘ
100% cyklostezka Dolany - Jaroměř
Jízda na kole do Jaroměře je nebezpečná
5 NIC
5
CHYBÍ PŘEVELICE
Zaspala se doba - měla být dávno
určitě ANO
Proč není cyklostezka do Jaroměře?
4
NUTNÁ
Chybí chodník
NUTNĚ
Chybí velice!!
Chybí velice
Chybí chodník
Nebezpečí sražení automobilem
Nejlépe okamžitě !!!
Dětská hřiště, místa pro hraní dětí18 
Přemístit dětské hřiště v Dolanech od rybníka
dolany malo bezpečného místa pro hru dětí
ne u rybníka
hřiště v Dolanech u rybníka není na bezpečném místě.Proč není třeba u sokolovny?
Bylo by dobré zvážit, zda-li je umístění malého dětského hřiště na dolanské návsi hned vedle vodní nádrže vhodné.
u sokolovny
1
Nevyhovující v Dolanech
O mnoho lepší než dříve
2
1
Výborné
1
OK
OK
Dosavadní na nevhodném místě v Dolanech
Občanské iniciativy (spolky, kluby…)10 
asi ok
Jejich soudržnost, nečinění rozdílů mezi spolky a pokusit se tím i zlepšit jejich vztahy
1
Dostačující
OK
3
1
OK
OK
Zajištění rozvozu obědů pro seniory18 
chybí
Dobrý nápad
není zájem
Nemohu posoudit
OK
0
0
4
Čáslavky
Hodilo by se
Hřiště pro organizované sporty16 
není
1
Tenis, volejbal
Dobrá
Na výkony klubů - nadstandart
4
2
Výborné
1
Víceúčelové hřiště
Volně přístupné víceúčelová hřiště12 
není
2
OK
2 OK
2
Chybí
Jiné8 
( vodovodní řád)
chodníky po vesnici, pošta
chodníky, osvětlení rekonstrukce a čas zhášení
AKTIVNÍ PRÁCE MÍSTNÍHO ZASTUPITELE
V topném období smrad z komínů
Zájmová činnost pro mládež /hasiči, ochrana živ. prostředí, jiné sporty apod./
Takovéto dotazníky jsou hloupé, nic nevyřeší. Tyto problémy jsou dlouhodobé a mělo by je řešit zastupitelstvo obce. Je to zbytečné plýtvání času a peněz.

Otázka č.4

OtázkaPrůměrHlasů
Místní komunikace3,2861 
díky výkopům kanalizace se nedá ani chodit a ani jezdit autem.
Nový asfalt.
sotva dostatecne
Především poškozená vozovka stále težšími vozidly ZD na komunikacích, které na to nejsou stavěny. Vozovky jsou často \"plné bahna\" a ne vždy to někoho zajímá (rozbitá cesta ze Sv. na Ovčín, spodní cesta Do. - Sv.). Také mi vadí rychlost, kterou naší obcí projíždí obrovské traktory v nepřehledných úsecích a přes náves, kde si často hrají děti!
Cesta do Krabčic úzká a rozbitá
Momentálně špatná
Nutno opravit po ukončení kanalizace
Dolany nyní
Je neustále poškozována těž.tech.
Nerovný povrch, díry
Neskutečné !!!
Místní chodníky3,2361 
Oprava chodníku v Čáslavkách na návsi a autobusová zastávka na Jaroměř
Temer chybi
chybí návaznost
nic moc
Pospravit
Rozkopané, křivé, udržované jen někde
Chodníky podél silnice jsou ve špatném stavu
Od čísla 17 do čísla 13 na Sebuči
Rozhodně vyrovnat dlažbu
Chybí chodník od KD ke kapličce!!
U silnice chybí bezpečnostní pruh!!!!!
Kvalita ch. OK, chybí bezpečnostní pruhy
Chybějící u hlavní silnice
Jaké??
Místní hřbitov1,3642 
Chybí aspoň 1 lavička na posezení
Bezpečnost přechodů pro chodce3,5358 
chybí osvětlení přechodu,
Světelné označení.
Přes rušnou silnici se lidé v Dolanech, Čáslavkách ani Svinišťanech bezpečně nedostanou.
Nejsou
Na hlavní silnici jsou ve všech třech postižených obcích přechody nebezpečné
Nainstalovat světelný radar
Chybí přechody, nebezpečné pro děti
Přechod je pouze znač. u zastávky aut. /chybí zpomalovací prvky/
Chybí přechod u hřiště v Dolanech
Nepřehl. místo bez semaforu
Chybí přechod u školky
Vyřeší obchvat
Semafory?
Semafory?
Blízko zatáčky, neosvětlený
Špatné označení - upozornění na přechod
Všeobecná bezohlednost řidičů
Nebezpečné!!!
Vzhled veřejných budov2,0059 
OK
OK
Starší budovy
Veřejné prostranství a osvětlení2,3164 
Zkontrolovat osvětlení-hniloba
Nefunkční osvětlení Čáslavky
Pocet svitidel a doba sviceni nevyhovuje
světlo nesvítí celou noc
Dobré
Opakující se poruchy osvětlení
Světla buď nesvítí nebo blikají
OK
OK
Žádné!!! Děs!!!
Celkový vzhled obce2,3164 
Jsou nedostatky
Ne vinou obce
Každý může přispět
OK
OK
Starší budovy
Běžný stav
Zastávky hromadné dopravy2,1464 
chybí prosklení na zastávce ve Svinišťanech
Autobusová zastávka v Čáslavkách směř Náchod z Jaroměře - provést přestavbu ve stylu Dolany
Ale chyby spojeni busem!
Častý vandalismus zapříčinil jejich stav..
Nejsou všechny kryté
Špína
OK
OK
Okna, nepořádek odp. košů
Docela dobré
Dostupnost inženýrských sítí2,4646 
NEJSOU
Veřejný vodovod
OK
OK
Chybí veř. vodovod, kanalizace
Internetové připojení2,6948 
Jedine O2
velmi špatné
NEDOSTAČUJÍCÍ
Pomalé
Krom pevné linky téměř nemožné chytit signál
Špatné
Dostupnost signálu mobil. operátorů2,6357 
Zlepšit signál vodafone.
vodafone- katastrofa
Poradny signal tu nema nikdo,jedine pevna linka
téměř bez signálu
KATASTROFÁLNÍ STAV
Zlepšit dostupnost v Krabčicích
Jsou místa bez signálu
Signál místy dobrý, místy bez
O2 špatný signál, vypadává
Pouze Krabčice nemají
Chybí LTE
Jak kde
Špatné

Otázka č.5

OtázkaHlasů
Černé skládky19 
ve Svinišťanech
Vyhodi cokoliv do lesa ci prikopu cesty
Černé skládky
Plné příkopy
1
1
Prostory ZD, příkopy
Nebezpečná silnice54 
vybudování radarů jako mají ve Vlčkovicích
nejvíce
Instalace elektronických ukazatelů rychlosti na začátku obcí Čáslavky a Dolany
vzdyt leckde chybi i oznaceni silnice,ktera je hlavni
3
Úzké a rozbité cesty
Silný provoz, rychlost
Chybí další přechody či zpomalení
100 %
2
0
Přechod a stezka do Jar!
Nedá se přejít
ukazatel rychlosti!
5
URČITĚ
Kamiony
Nedostatečně zabezpečené přechody
Velká rychlost, neukázněnost
Hlavní cesta
Znečištěné ovzduší28 
díky dopravě
souvisí se silným provozem automobilů
Zdraví škodlivé jsou hodně časté postřiky a hnojení i to, co některým lidem \"leze\" z komínů...
spalování odpadků v kamnech
lide topi plaszy a je jim jedno koho obtezuji
komínové spaliny
V zimě smrad z komínů
Silnice, kotle na pevná paliva/někteří obyvatelé obce/,občas opravdu hrůza.
Pálení plastů i přes to, že je v obci kontejner
3
3
Komíny
Spalování - odpady - plasty
Kouř z komínů
Topení na tuhá paliva
Topení na tuhá paliva
Neukázněnost lidí v oblasti živ. prostředí23 
-\"-
Pytle s odpadky
2
3
Psí hovínka
Že ne všichni musí mít popelnici
Sekačky v neděli - ne
OK
OK
Nedostatečná intenzita svozu odpadu10 
chybí možnost využití sběrného dvora v Jaroměři nebo ve Skalici.
Často plné popelnice na tříděný odpad
1
Dobrý
1
1
2
OK
Plasty
Zemědělská činnost24 
velký nepořádek a mrtvá zvířata kolem kravína.
hlavne hlucnost a neporadek na komunikacich
ZČ by se měla více podílet na různých podporách a zlepšování obce
1
Zabahněná cesta, rozježděné krajnice
Vyvážení kejdy a pozdní zaorávání, smrad
Rádi bychom byli informovaní, kdy se např. bude chemicky ošetřovat, loni po sklizni obilí se nedalo dýchat, pro alergiky hrůza, bylo nutné odjet
1
1
Znečištěné cesty v období sklizně
Přílišné postřiky polí
Hlavně doprava
NEPOUŽÍVAT obchvatové komunikace
Ničení komunikací
Chemické látky v ovzduší - postřikování
Jedině v neděli a dlouho do noci /jinak jsme na ves.
Příliš těžká vozidla, hluk
Velká prašnost, hluk, otřesy
Jiná podnikatelská činnost5 
kanalizace
1
1
Znečištění vod13 
Septiky svedeny do potoka
Zanesení potoka v Krabčicích zabincem a travinami
Voda ve studních 8 - 11 m, znečištěná postřiky z polí, ne úplně vhodná pro pití a vaření
3
3
Voda není dobrá, není chutná
Voda není dobrá
Dusičnany, soli
Jiné8 
Chybí vodovodní řád
ZÁVIST, POMLOUVÁNÍ
úklid sněhu probíhá v době, kdy již není takřka potřeba, přitom za neúměrné finance
Chybí informovanost pro VŠECHNY obyvatele!
Rozrůstání plevele od neuklizené zahrady souseda! I přes několikeré upozornění.
Alespoň ve dnech volna /svátků/ by měl být klid od mechanizace
Rušení klidu o víkendech a svátcích - sekačky, pily
Kanalizace

Otázka č.6

 • oprava veřejné komunikace a chodníků.
 • přestavba sportovního areálu
 • Bezpečnost přechodů pro chodce na hlavní silnici. Bezpečné napojení pro pěší a cyklisty na Jaroměř.
 • Vybudování dopravních radarů jako jsou ve Vlčkovicích. Přestěhování dětského hřiště v Dolanech od ryblíka. Vybudování komunikace pro cyklisty a chodce do Jaroměře.
 • Nevím
 • aby si lidi nezáviděli a měli se rádi. s úsměvem jde všechno líp
 • Obchvat obce
 • možnost výstavby a komunikace pro pěší a cyklisty na Jaroměř
 • Přechod pro chodce,cyklostezka
 • Přechod pro chodce v Čáslavkách,instalace účinného zařízení k donucení neukázněných řidičů ke snížení předepsané rychlosti v obci...např.radar+kamera jako je tomu např.v Choustníkově Hradišti. Děkuji
 • Autobusové zastávky v Čáslavkách.
 • vodovod
 • Odstranit skládku,neměla by být u rodiných domů.Napsat zákaz skládky!
 • Byl bych pro urychlenou instalaci bezpečnostních prvků v dopravě (přechody, snížení rychlosti vozidel v ohrožených částech obce) a také pro brzké vybudování pěší a cyklokomunikace na Jaroměř.
 • oprava komunikací po vybudování kanalizace, ale i s přihlédnutím na opravu, když ne chodníků, tak alespoň obrubníků podél cest(Dolany od KD dolů) jakýmkoli způsobem tlačit na dodržování rychlosti v obcích(radary,?...) napojení Zvole
 • Je nutna samostatnost obci,ktere doplaceji na obec strediskovou, t. j. decentralizace. Vymena vedeni obce,ktere strani pouze urcitym aktivitam. Vedeni preferuje zachovani skoly, skolky a sportovist ve prospech uzke skupiny na ukor siroke verejnosti. Totez plati v oblasti financovani sportovist. Jde o budovani sportoviste, kde se utraceji nesmyslne finance na ukor infrastruktury a jinych potrebnych investic.
 • finance pro obec se nerozdělují rovnoměrně , nejsou stejné podmínky pro obyvatele Dolan, Sebuče, Čáslavek, Krabčic a Svinišťan ohledně dopravy, osvětlení
 • Nekompetentnost a nevzdělanost pracovníků v zastupitelstvu a zaroven i jejich necinnost by sla nahradit mladymi a hlavne vzdelanymi lidmi. Myslim ze se jedna i o spatne hospodareni se sverenymi prostredky,pokud mohu posoudit s jinymi obcemi,je to tady velice chabe. Penize se pouzivaji pouze pro sportoviste a budovani skoly ci uradu. Takze zlepsit vedeni,rozumne vynakladat finance,zajistit dopravu,cyklostezky i spojeni autobusem, lepsi komunikace
 • Nově vyřešit osvětlení a rozvody elektro dát do země. Pro začátek by postačilo nechat stávající lampy vyčistit, svýtit celou noc a ne si svýtit jenom v určitých částech obce.
 • 1/ MODERNIZACE OSVĚTLENÍ OBCE KRABČICE 2/ OSVĚTLENÍ OBCE PO CELOU NOC 3/ STEZKA PRO CHODCE A KOLAŘE S NAPOJENÍM KRABČIC NA OBEC JAROMĚŘ 4/ KONTROLA OBTĚŽOVÁNÍ KOUŘEM JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ
 • Bude-li se uvažovat o přeměně fot. areálu, tak s tímto moc nesouhlasím. Dle mého názoru není žádná tribuna potřeba. Otočením hřiště dojde k ohrožení bezpečnosti provozu na hlavní komunikaci a bude potřeba ohromná investice na celkovou plochu (srovnání, zatravnění...) Venkovní posilovna, další všesportovní hřiště v obci.. Takovýto areál bude potřebovat správce, který se o to bude starat. Vzniknou nové provozní náklady a také si nemyslím, že na celý areál bude 90% dotace, toto vše bude mít tedy obrovský vliv na rozpočet obce. A to v době, kdy se dělá kanalizace pro Dolany..
 • kanalizace + chodníky + pošta
 • Zlepšení cesty do Krabčic a omezení rychlosti
 • Úklid kolem popelnic, oprava chodníků a místní komunikace
 • Cesty, chodníky
 • ss
 • Sobota odpoledne a v neděli klid sekačkám a pilám
 • nehodnotím
 • Provoz na silnici /přechody, zpomalení/, znečištění vody, kanalizace, informovanost / aktuality web/
 • Bezpečnost přechodu pro chodce, ovzduší, internetové připojení
 • Místní komunikace
 • Kamiony a chodník
 • Úprava komunikace v obci po výstavbě kanalizace, nedostatek staveb. pozemků
 • Velmi chybí obecní hospoda!!! Komunikace ve strašném stavu, staveb. pozem.
 • Oprava místní komunikace po nedávném kopání nové kanalizace
 • 1/ PŘECHOD NA HŘIŠTĚ v Dolanech ze stezky pro pěší. 2/ STEZKA DO Jaroměře pro pěší apod.
 • Dodržování rychlosti při projíždění obcí a to i středem obce - 30 km
 • Omezení rychlosti - radarem řízený přechod
 • Signál na mobilní telefon Kulturní vyžití
 • Proč zaměstnáváme dva pracovníky obecní, když to v obcích není vidět. To máme jako obec tolik peněz? Můžeme je snad investovat jinak!!!!
 • Poz. komunikace Obce Dolany
 • dokončení kanalizace, oprava místní komunikace
 • Chodník směr Jaroměř / v Čáslavkách/
 • Obchvat obcí + chodník + voda + kanalizace ve Svinišťanech
 • Cyklostezka Jaroměř - Č. Skalice přes Čáslavky a Dolany
 • Dotazník je bezpředmětný, strategii rozvoje obce nemohu ovlivnit
 • Chybí pošta
 • cyklostezka, dopravní situace - provoz
 • Cyklostezka, hlučnost a intenzita aut v obcích
 • Bezpečnost při přecházení mezinárodní silnice, cyklostezka na Jaroměř
 • Kanalizace, chodník, vodovod
 • obchod + bezpečnost dopravy
 • Úprava komunikací po kopání kanalizace
 • Zpomalit provoz na hlavní silnici
 • Cyklostezka
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×