Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Přístavba Sokolovny dokončena

(1.12. 2010)
V srpnu byla dokončena výstavba přístavby sokolovny, která bude sloužit místním divadelníkům jako sklad kostýmů (29,98m2) rekvizit (19,61m2) a kulis (45,23m2) , Dne 31. srpna proběhla závěrečná kontrolní prohlídka, která nezjistila závady bránící bezpečnému užívání stavby. Na základě této prohlídky vydal odbor výstavby při MěÚ v Jaroměři kolaudační souhlas. Touto přístavbou se vyřešil dlouhodobý problém s uložením materiálu ve vlastnictví DS Dolany, který svojí dlouholetou činností přispívá ke kulturnímu životu v obci. Díky obětavé dobrovolnické práci jejich činovníků vzniklo spoustu akcí, které udělaly dobré jméno a propagaci obce. Berme tuto přístavbu jako podporu a poděkování za dosavadní práci. Na základě činnosti DS Dolany, byl přiznán nárok na dotaci na tuto přístavbu od SZIF (státní zemědělský intervenční fond), kterou podala obec ve spolupráci s divadelníky přes MAS (místní akční skupina) Mezi Úpou a Metují. V souladu se stavebním zákonem byl vydán 7.9. 2010 kolaudační souhlas. Následně byla 12.10. 2010 podána Žádost o proplacení výdajů na SZIF v Hradci Králové včetně požadovaných příloh. Dne 3.11. 2010 proběhla kontrola o fyzické realizaci projektu ze strany kontrolní skupiny RO SZIF. Po ověření způsobilosti výdajů a splnění všech podmínek - Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR - došlo od Regionálního odboru SZFI v Hradci Králové 30.11.2010 oznámení o schválení platby. Tato částka ve výši 614.763 Kč. se skládá  z příspěvku společenství EU 491.810 Kč. a příspěvku z národních zdrojů 122.763 Kč. Závěrem bylo konstatováno , že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly ke snížení požadované výše dotace.

kostýmy                                                                   Jiří Plšek kulisy
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×