kamera
mapový portál
Zásobování vodou obcí
Kotlíková dotace
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí ČEZ nabídky práce
Doplnění kanalizace
Revitalizace a výsadba zeleně
Revitalizace a výsadba zeleně

Poděkování občanům naší obce

(31.7. 2013)
Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem všech členů a příznivců našeho oddílu poděkoval za poskytnutý finanční dar - příspěvek na odstranění povodňových škod nastalých v našem areálu. Naše poděkování samozřejmě patří také organizátorům sbírky a všem lidem, kteří ve sbírce přispěli. Tedy občanům vaší obce, členům místního TJ a rovněž členům SDH Dolany, SDH Čáslavky a SDH Svinišťany.
Vaší nezištné pomoci si velmi vážíme a věříme, že i díky ní se nám podaří uvést náš sportovní areál co nejdříve do stavu před povodní.
Ještě jednou vám děkujeme.
Jménem výboru Sokola
V Dolanech dne 29. 06. 2013
Jiří Plšek
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net