Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

(19.8. 2015)
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Bc. Lubomír Franc Hejtman
ROZHODNUTÍ
hejtmana Královéhradeckého kraje
č. 2/2015 ze dne 18.08.2015
O UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na základě posouzení situace a návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a dle článku 1, § 2 písm. a) nařízení kraje
vyhlašuji
pro celé území Královéhradeckého kraje
UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH
PODMÍNEK,
které bylo vyhlášeno rozhodnutím hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2015 ze dne 07. 08. 2015. 
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×