kamera
mapový portál
Zásobování vodou obcí
Kotlíková dotace
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí ČEZ nabídky práce
Doplnění kanalizace
Revitalizace a výsadba zeleně
Revitalizace a výsadba zeleně
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /DISK2/WWW/dolany-na.cz/www/menu_top.php on line 11

UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

(19.8. 2015)
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Bc. Lubomír Franc Hejtman
ROZHODNUTÍ
hejtmana Královéhradeckého kraje
č. 2/2015 ze dne 18.08.2015
O UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na základě posouzení situace a návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a dle článku 1, § 2 písm. a) nařízení kraje
vyhlašuji
pro celé území Královéhradeckého kraje
UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH
PODMÍNEK,
které bylo vyhlášeno rozhodnutím hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2015 ze dne 07. 08. 2015. 
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net