Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

ROZHODNUTÍ

(6.9. 2018)
ROZHODNUTÍ
 
hejtmana Královéhradeckého kraje
č. 2/2018 ze dne 05. 09. 2018
 
O UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002
ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na základě posouzení situace
a návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje
 
vyhlašuji
 
pro celé území Královéhradeckého kraje
 
UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH
 
PODMÍNEK,
 
které bylo vyhlášeno rozhodnutím hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2018 ze dne
25. 07. 2018. Období mimořádných klimatických podmínek ve smyslu článku 1, § 2 písm. a)
nařízení kraje je ukončeno s okamžitou platností vzhledem k předpokládanému vývoji počasí
v Královéhradeckém kraji a vzhledem k situaci, kdy již pominulo bezprostřední nebezpečí
vzniku požáru vlivem účinků mimořádně suchého počasí v přírodním prostředí.
 
Účinnost
 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Dotčené obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí na úředních deskách.
Jiří Plšek
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×