Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Nouzový stav

(15.10. 2020)
Hromadné akce – slavnosti apod

Zakázány jsou hromadné akce v počtu vyšším než 6 osob, a to jak ve vnitřních prostorech staveb, tak ve vnějších prostorech. V zásadě tak není možné konat žádnou hromadnou akci.

Svatby a pohřby

S účinností od 19. října 2020 se účast na svatbě, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, které se konají nejpozději následující den, se omezuje počet osob tak, že nemůže být vyšší než 30 osob. Od 14. do 19. října 2020 paradoxně není pro svatby stanoven žádný limit maximální počtu účastníků – neuplatní se pro ně zákaz hromadných akcí.

Pro účely oslavy je oproti obecnému zákazu rozšířena doba, kdy se osoby mohou nacházet v provozovně stravovacích služeb, jelikož zákaz se v tomto případě uplatní pouze v době od 0:00 do 6:00. Jinými slovy, pro účely svatební oslavy je možné nacházet se v restauraci i po 20. hodině.

Sportovní utkání

I sportovní utkání jsou zařazena k akcím, které konat nemohou, jelikož je možná účast max. 6 osob. Tréninky či volnočasové aktivity mohou probíhat pouze ve venkovních prostorech v maximálním počtu 6 účastníků. Pro vyšší počet účastníků musí být vyhrazeny koridory, v nichž v každém z nich bude nejvýše 6 osob.

Školy

Omezení provozu škol bylo od 14. října 2020 nahrazeno jejich uzavřením pro osobní výuku, a to až do 1. listopadu 2020, kdy doposud není zřejmé, zda se alespoň 1. stupeň základní školy bude moci k osobní výuce ve školách vrátit již ode dne následujícího či nikoliv.

Hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy vláda nařídila v místech, kde je to zapotřebí, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, zdravotnických profesí apod. Péče o tyto děti může být realizována po nejvýše 30 členných skupinách.

Provoz mateřských škol doposud není omezen.

 

Další opatření

 

  • Roušky a jiné ochranné prostředky dýchacích cest kromě vnitřních prostor staveb a hromadné dopravě je nově povinné nosit i na zastávkách a nástupištích hromadné dopravy
  • Zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
  • Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb – výdej z okénka je možný
  • obchodních centrech, prodejnách a provozovnách služeb povolen vstup a pobyt pro skupiny max. o dvou osobách
 
Jiří Plšek
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×