Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Koronavirové opatření od 31.5

(31.5. 2021)
Od pondělí 31. května:
- Obnovil se provoz restaurací ve vnitřních prostorách. Platí v nich platit přísná epidemická opatření, počet hostů je omezen na počet míst k sezení. Hosté se musí prokázat negativními testy, potvrzením o očkování nebo o prodělání nemoci.
- Otevřela se koupaliště, wellness zařízení nebo bary, společenské kluby a diskotéky. V zařízeních je potřeba potvrzení o očkování, prodělané nemoci nebo negativním testu.
- Změnila se i pravidla pro vnitřní sportoviště - mohou se používat šatny.
- Mohou se konat skupinové prohlídky pro nejvýše deset lidí nebo až 30 lidí s potvrzením v muzeích a památkách.
- Kongresů a konferencí se může účastnit 250 lidí uvnitř i venku. Na veletrzích budou možné skupinové prohlídky.
- Pro vnitřní aktivity, sport, shromáždění či oslavy je limit 75 lidí uvnitř a 150 venku.
Roušky a respirátory
Platí povinnost nosit všude v uzavřených prostorách respirátor (či technicky stejně účinný prostředek). Lidé tak musí nosit respirátor v prodejnách, provozovnách, ve veřejné dopravě, motorových vozidlech (pokud nejste členové jedné domácnosti), zdravotnických zařízeních, na mezinárodních letištích a na nástupištích.
Venku je nutné mít nasazenou roušku jen v případě, že je někdo v okolí dvou metrů. Jinak se povinnost nošení roušek venku ruší.
Ochrana dýchacích cest buď rouškou, nebo respirátorem je povinná i na pracovišti, výjimka platí pouze tehdy, pokud jsou lidé v místnosti sami. Podrobnější pravidla nošení roušek a respirátorů najdete dále v tomto článku.
Výjimky z nošení roušek a respirátorů – Uvnitř ani venku nemusí roušky nosit děti do 2 let (včetně), osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami. Děti do 15 let mohou nosit místo respirátoru chirurgickou roušku.
Školy
Základní, střední a vysoké školy - Obnovena výuka ve všech školách.
Testování – Týká se jak pracovníků škol, tak i dětí. Neinvazivním antigenním testováním musejí žáci projít jednou týdně (stejné podmínky platí i pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance škol). Nově platí možnost testovat žáky jednou za 14 dnů PCR testy. Výjimku mají děti ve školkách, tam se testovat nemusí.
Stravování – Provoz jídelen je povolen. U jednoho stolu mohou být maximálně čtyři strávníci, mezi stoly musí být rozestup 1,5 metru.
Autoškoly – Je možná výuka i závěrečné zkoušky (bez limitu přítomných osob). Testy na koronavirus (na rozdíl od respirátorů) nejsou povinné.
Obchody, služby a kultura
Otevřené obchody – Otevřeny mohou mít všechny maloobchody. Platí omezení počtu zákazníků v prodejně (maximálně jeden na 15 metrů čtverečních).
Služby – Pro vstup do všech otevřených provozoven (a některých kulturních zařízení) je nutný negativní test: buď z certifikovaného odběrového místa, nebo ze zaměstnání. U dětí, které jsou testované ve škole a nemají vystavené potvrzení, mohou rodiče předložit čestné prohlášení. Další možností je alespoň první dávka očkování (minimálně tři týdny po její aplikaci) nebo nejdéle 180 dní od pozitivního testu.
PCR test má platnost týden, antigenní test může být starý maximálně 72 hodin.
V pondělí 31. května se otevřel zbytek do té doby zavřených služeb, jakými jsou wellness, bazény, koupaliště, sauny nebo solné jeskyně. Platí omezení kapacity.
Fitness centra – Je možný jejich provoz, roušky nejsou povinné. Platí limit jednoho člověka na 15 metrů čtverečních, od 31. května jsou otevřené šatny.
Herny, kasina, konference – Od 31. května obnovují svůj provoz herny a kasina. Zvýší se i limit počtu účastníků na kongresech či konferencích na 250 uvnitř i venku.
Zoologické a botanické zahrady – Mohou mít otevřené venkovní prostory pro 50 procent své kapacity.
Kulturní akce – Je možné pořádat venkovní akce maximálně pro 1 000 návštěvníků, vnitřní až pro polovinu možné kapacity (maximálně 500 lidí). Podmínkou je prokázání se negativním testem, očkováním nebo prodělanou nemocí.
V divadlech, kinech a koncertních sálech není možné konzumovat jídlo ani nápoje.
Muzea, galerie, památky – Jsou otevřeny ve všech krajích. Mohou se konat skupinové prohlídky pro nejvýše deset lidí nebo až 30 lidí s potvrzením.
Knihovny mohou otevřít, přítomen ale může být jen jeden člověk na 15 metrů čtverečních.
Restaurace a hotely
Restaurace, hospody, bary, diskotéky, kluby a kavárny mohou od 31. května otevřít kromě zahrádek také vnitřní prostory. U stolu mohou sedět čtyři lidé, pokud nejde o členy jedné domácnosti. Rozestupy mezi jednotlivými stoly musí být minimálně 1,5 metru. Uvnitř nemůže být více lidí, než kolik je míst na sezení.
Povinné zůstávají také respirátory (kromě doby konzumace) a otvírací doba je do 22 hodin. Zakázána je také živá hudba a tanec.
Hotely a ostatní ubytovací zařízení jsou otevřeny. Ubytovat se mohou lidé s první dávkou očkování a také ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19 a mají potvrzení od lékaře. Další možností je test ne starší 48 hodin. Testovaní lidé se mohou ubytovat nejdéle na 7 dnů, pokud by si chtěli pobyt prodloužit, musí projít dalším testem.
Sport
Profesionální sport – Je povolen. Sportovci i realizační týmy ale musí být pravidelně testováni.
Amatérský sport – Veškeré týmové sportovní soutěže jsou pozastaveny. Na venkovní ploše může sportovat až 150 lidí najednou. Uvnitř může být až 75 lidí najednou, otevírají se také šatny a sprchy.
Sociální a zdravotnická zařízení
Návštěvy v nemocnicích, v zařízení následné a dlouhodobé péče a v sociálních zařízeních – Jsou možné po splnění jedné ze tří podmínek: 1. Negativní test ( přímo v zařízení antigenní metodou, nebo PCR test ne starší než 48 hodin), 2. Prodělaný covid-19 v posledních 180 dnech, 3. Alespoň první dávka očkování (minimálně tři týdny od její aplikace). Po celou dobu návštěvy je nutné mít respirátor (děti mohou mít chirurgickou roušku).
Návštěvy ve vězeních – Jsou povoleny za určitých podmínek.
Podmínky a testování ve firmách
Roušky a respirátory – I na pracovišti musí lidé nosit buď respirátor (FFP2, KN95), nebo chirurgickou roušku. Pro nošení ochranných pomůcek platí několik výjimek.
Home office – Pokud je to možné, mají lidé pracovat z domova.
Stravování – Závodní stravování je povoleno. Provozovatel nesmí do vnitřních stravovacích prostor připustit více lidí, než je míst na sezení. U jednoho stolu mohou být maximálně čtyři strávníci, mezi stoly musí být rozestupy 1,5 metru. U dlouhého stolu může sedět více lidí, ale ve čtyřčlenných skupinkách, mezi kterými jsou dvoumetrové rozestupy.
Testování – Povinnost testování platí i pro nejmenší firmy, neziskovky a živnostníky.
Možné jsou dva způsoby: 1. U závodního lékaře nebo u externího poskytovatele zdravotních služeb. 2. Samotestování.
Zahraniční cesty
Mapa cestovatele – Na stránkách ministerstva zahraničí najdete přehled zemí s podmínkami, které musíte před vstupem splnit. Na tomto místě lze zjistit i nutnost povinné karantény či absolvování testu. U každé země se také dozvíte, jestli je v ní nízké, střední, vysoké nebo velmi vysoké riziko nákazy.
Vstup do ČR – Bez jakýchkoliv podmínek je možné cestovat jen do zemí s nízkým rizikem nákazy. Pokud jste v posledních 14 dnech pobývali minimálně 12 hodin v zemi se středním, vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, musíte splnit několik pravidel. Před vstupem do ČR je nutné vždy vyplnit příjezdový formulář. V případě příjezdu ze země se středním (oranžová) nebo vysokým (červená) rizikem nákazy se test vyžaduje pouze v případě, že osoba do Česka přicestovala hromadnou dopravou.
U zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená) jsou nutné dva testy. Jeden je nutné předložit při příjezdu (antigenní nebo PCR), druhý PCR od 5. do 14. dne od příjezdu. Detailní informace najdete zde.
Lidé, kteří mají aspoň 22 dní po první dávce očkování proti covidu-19 v České republice, se budou moci bez karantény a nutnosti testu na koronavirus vracet ze zemí se střední a vysokou mírou rizika. Od 15. května je umožněn vstup osobám, které mají alespoň 22 dní po první dávce vakcíny, z Německa, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Polska a Slovenska.
Mezi Českou republikou a Maďarskem, Německem, Polskem, Rakouskem, Slovenskem, Slovinskem a Chorvatskem bude možné cestovat po první dávce očkování bez omezení.
Země s novými mutacemi – Je zakázáno cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy způsobeným novými mutacemi koronaviru. Tyto země v současnosti jsou: Botswana, Brazílie, eSwatini (Svazijsko), Indie, Jihoafrická republika, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Nepál, Peru, Tanzanie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie a Zimbabwe.
Pendleři – Podmínky pro Čechy pracující v zahraničí se dynamicky mění. Většina sousedů vyžaduje negativní antigenní či PCR test. Podrobné informace včetně těch od jednotlivých spolkových zemí Německa, které s Českem sousedí
Úřady a jiné instituce
Úřední hodiny – Fungují normálně a bez omezení.
Testování – Stejně jako ve firmách je testování povinné také na úřadech a v dalších veřejných institucích s méně než 50 zaměstnanci.
Osobní kontakt – Úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonní kontakt před osobním, a to kvůli snížení rizika nákazy. Možnost osobního kontaktu je ale zachována. Ve vnitřních prostorách úřadů platí povinnost nosit chirurgickou roušku či respirátor.
Propadlé doklady – Po celé Evropské unii se automaticky prodlužuje platnost technické kontroly vozidla o 10 měsíců od konce její původní platnosti. Prodlužuje se také platnost řidičských průkazů.
 
Jiří Plšek
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×