kamera
mapový portál
Zásobování vodou obcí
Kotlíková dotace
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí ČEZ nabídky práce
Doplnění kanalizace
Revitalizace a výsadba zeleně
Revitalizace a výsadba zeleně

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

(5.5. 2008)
základ8 patroTato pravidelná a největší společenská akce, kterou v Dolanech pořádají divadelníci ve spolupráci s místními organizacemi, s sebou nese tradici velkolepé vatry. Tak mi dovolte v krátkosti přiblížit, jak tato vatra vzniká. Už týden předem se musely pokácet na tři plné vleky dřeva. Vichřice Ema nám nadělila pěkně velké, ale těžké a syrové smrky a modříny. Tak se dřevo muselo pomocí traktorů a vleků svézt do vsi.  Stavba samotná byla započata ve středu ráno. Sešlo se nás dvanáct dospělých. Stavba probíhala v poklidu nejen lidskými silami, ale i pomocí techniky tří motorových pil, traktoru a MERLO což je manipulátor neboli velké zvedací zařízení. Řezalo se, nakládalo chrastí, šlapalo se chrastí do vatry až do čtyř hodin, kdy byla vatra po vztyčení čarodějnice dokončena.klestí na vatrepokladka
  zavíránícelá    Míry:   výška -   6,55m
                 výška očí čarodějnice 8,75m
                 šířka základny - 5m
                 šířka na vrchu - 2m
                 spotřeba - tři vleky dřeva na 37 vrstev
                                   pět vleků chrastí

Vatra byla zapálena po půl osmé a po té propuklo bujaré veselí, podporované různými alko či nealko nápoji doprovázené tancem na repro muziku od DJ Petra a v deset hodin byl k velké radosti přítomných asi tisíc lidiček odpálen ohňostroj. Děkuji všem, kteří se na organizaci, přípravě a úklidu této akce podíleli.

zapálení
         hoří

vice ve foto prezentaci              
UserFiles/File/carodejnice_2008_dolany.pps
          
Jiří Plšek
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net