Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

3. ročník Olympiády málotřídních škol

(12.5. 2008)

3. ročník Olympiády málotřídních škol:

Na dolanském hřišti bylo 7.5.2008 opět živo. Zdejší základní škola pořádala 3. ročník Olympiády málotřídek.

Disciplíny:

Soutěžilo se v atletickém trojboji (skok, běh, hod) -70 dětí, v přehazované bylo 7 družstev, ve fotbale 3 a výtvarné činnosti předvádělo 31 dětí.zahajeni

Počty závodníků:

Z Dolan startovalo 8 dětí (devátý onemocněl), Jasenná vyslala 41 dětí, Velichovky 35, Provodov – Šonov 37 a Velký Třebešov 30 dětí. Celkem soutěžilo 151 žáků málotřídních škol.

skok

 


vybíjena

Výhry:
Měli jsme mnoho hodnotných cen, které poskytla například pražská společnost
GiTy a. s. se sídlem v Brně, PROFIKLIMA z Branek na Moravě. Nesmím zapomenout na dar místních ovocnářů ZD Dolany, díky nimž jsme mohli mezi děti rozdělit jablka. Některé ceny obstarala ředitelka školy. Mnoho cen obstarala hlavní rozhodčí Kateřina Hanková. Káťa si s sebou přivezla tým spolupracovníků studentů náchodských středních škol, kteří na jednotlivých stanovištích usměrňovali hodbezchybný provoz, plnili funkce pomocných rozhodčích, počítali a vkládali data do počítače, tiskli výsledkové listiny, psali diplomy atd. Velice děkujeme.
Doplňkové aktivity:kyblemalování

    lyže   provaz

Děti se nenudily ani mezi soutěžemi, řadu doplňkových aktivit, jako například pochod na lyžích po trávě ve dvojicích, shazování se bidlem jako v pevnosti Boyard, chození na plastových kbelících, dopravení míčku pomocí fotbalové hokejky po trávě do koše atd. také přivezla Katka Hanková.

Medaile, pohár, diplomy:
Rozdali jsme množství medailí a diplomů. Nejlepší školou,
která si odvezla pohár, se letos stala málotřídní základní škola Provodov Šonov. Gratulujeme!

 Mgr. Irena Hrobská

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×