Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Zajímavosti

Základní statistické údaje o obci Dolany

Počet částí 5
Katastrální výměra 1677 ha
Počet obyvatel 621
Z toho v produkt. Věku 357
Z toho ženy 313
Z toho muži 308
Průměrný věk 37.6
Pošta Ano
Škola Ano
Zdravotnické zařízení Ne
Policie Ne
Kanalizace (ČOV) Ano
Vodovod Ne
Plynofikace Ano

Charakteristika obce

Obec Dolany na náchodském okrese jsou tvořena 5 místními částmi: Čáslavky, Dolany , Krabčice, Svinišťany a Sebuč. Kromě Sebuče byly v minulosti tyto části samostatnými obcemi. První písemná zpráva o Dolanech pochází z roku 1549. Historicky nejstarší částí jsou Krabčice se zmínkou o existenci již z roku 1385.

Celková výměra všech katastrů obce činí 1677 ha a současná obec má 621 obyvatel, s toho místní části Dolany 237obyvatel , Čáslavky 148obyvatel , Svinišťany 147obyvatel , Krabčice 56obyvatel , Sebuč 33obyvatel. Mimo intravilány jsou plochy zemědělské výroby a lesy. Charakter zástavby je vesnického rázu s jednotlivými domy v soukromém vlastnictví. Pověřeným úřadem s rozšířenou působností pro obec je Městský úřad Jaroměř.

Dopravní obslužnost je na slušné úrovni, vzhledem k umístění tří místních částí na hlavním tahu mezinárodní silnice I/33. Vlakové spojení je v Jaroměři vzdálené 6 km, nebo v České Skalici vzdálené 6 km od Dolan.

Přírodní podmínky

Biogeografická poloha

Uzemí obce leží v nadmořské výšce: Od 254 m - do 336 m
254 m, v místech , kde opouští území řeka Úpa.
267 m v místě, kde území opouští Běluňka.
334 m Sebuč
336 m nad Svinišťany (ovčín).

Pedologie

Půdotvornými substráty jsou zde převážně pokryvné útvary, při Úpě nevápnité nivní uloženiny. Čtvrtohorní pokryvy jsou o mocnostech převážně 10 až 20 m. V území se vyvinuly hnědozemě, při Úpě půdy nivních oblastí, převážně hlinité. Klimatologie

Území obce leží v mírně teplé klimatické oblasti, mírně vlhké podoblasti, v okrsku mírně teplém, mírně vlhkém, s mírnou zimou, pahorkatinovém- lednová teplota nad -3 °C, do 500 m n. m.

Základní demografické údaje obce

Sídelní struktura

Současné správní území obce DOLANY je tvořeno částmi obce - Čáslavky, Dolany, Krabčice, Sebuč a Svinišťany, které leží na katastrálních územích - Čáslavky, Dolany u Jaroměře, Krabčice a Svinišťany.

Ke 1.1. 2007 dle údajů Obecního úřadu Dolany v obci trvale žije 621 obyvatel

Věková struktura

V současné věkové struktuře obyvatel činí podíl dětské složky (0-14) 16,7 %, podíl osob v produktivním věku 63,5 % a podíl osob v poproduktivním věku 19,8 %. Průměrný věk v obci je přibližně 39 let.

Domovní a bytový fond

V obci je 227 domů, z toho 179 trvale obydlených.

Četnost jmen a příjmení

Nejpoužívanější mužské jméno je: „Jiří“ s počtem 28 obyvatel, dále pak je to „Josef“ (26) a „Jaroslav“ (19)
Nejpoužívanější ženské jméno je: „Jana“ s počtem 19 obyvatel, dále pak je to „Marie“ (17) a „Hana“ (14)
Nejpoužívanější příjmení je „Brusnická“ (14) „Brusnický“ (13) dále pak Kejzlar (8), Just a Morávková (7)

Zdravotnictví

Komplexní zdravotnická péče je občanům poskytována v Jaroměři a v České Skalici

Obchody v obci

 • Ovoce a zelenina prodejna ZD Dolany
 • Textil, bižuterie, spodní prádlo, drogerie Dolany
 • Potraviny Dolany
 • Masna Dolany
 • Potraviny Svinišťany
 • Pojízdná prodejna (pro obce Čáslavky, Sebuč a Krabčice)

Nevýrobní služby

 • Kadeřnictví v Čáslavkách
 • Autobazar a pneuservis Dolany
 • Ubytování a stravování
 • Restaurace ve Svinišťanech
 • Motorest v Čáslavkách
 • Ubytovna ZD Dolany
 • Jídelna ZD Dolany
 • Jídelna ZŠ Dolany

Správa, řízení, finančnictví

Obecní úřad v Dolanech
Pošta v Dolanech (Dolany Čáslavky), ve Chvalkovicích (Svinišťany, Krabčice, Sebuč)
Matrika v Jaroměři
Finanční úřad v Jaroměři

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×