Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

20.5. 2024 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. III/2024,

 

které se koná dne 27. 5. 2024 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 

  1. Schválení realizátora stavby venkovní učebny pro ZŠ Dolany

  2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč uzavřené dne 1. 2. 2022 a projednání rozpočtového opatření č. 3

  3. Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2

  4. Výběr realizátora na restaurátorské práce na „Sloup panny Marie“ ve Svinišťanech

  5. Žádost o finanční dotaci - Zdeněk Pavlista

  6. Různé

 

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 20. 5. 2024 Jiří Plšek, starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20. 5. 2024 v 16:30

Sejmuto z úřední desky dne: 27. 5. 2024 v 17:00

8.4. 2024 Volby do Evropského parlamentu

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise volební komise

volby do Evropského parlamentu

ve dnech 7. a 8. června 2024

Dle § 16 odst. 1 písm. c) a f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu v platném znění zveřejňuji tuto informaci o minimálním počtu členů okrskových volebních komisích a sídlech volebních okrsků :

Stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí v obci Dolany s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích / č. 1 - 3 / pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech ve dnech 7. a 8. června 2024

takto :

Okrsek č.1 Dolany : 5 členů / zapisovatel + 4 /

Okrsek č. 2 Svinišťany: 4 členové / zapisovatel + 3 /

Okrsek č. 3 Krabčice: 4 členové / zapisovatel + 3 /

 

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

volby do Evropského parlamentu

ve dnech 7. a 8. června 2024

 

Volební okrsek č. 1 DolanyObecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Pro voliče z Čáslavek, Dolan a Sebuče

Volební okrsek č.2 SvinišťanySviništany čp.9, 552 04 /chaloupka/

Pro voliče z Svinišťan

Volební okrsek č. 3 Krabčice - Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany

Pro voliče z Krabčic

 

V Dolanech 8. 4. 2024 Jiří Plšek, starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8. 4. 2024

Sejmuto z úřední desky dne: 10. 6. 2024


 
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×